Hofgeesterweg 63 Velserbroek

Aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek is nu een manege gevestigd. De eigenaar van de manege wil stoppen met de bedrijfsvoering en heeft grond verkocht aan ontwikkelaar Scholz. Deze ontwikkelaar wil op de locatie woningbouw realiseren. Het bestemmingsplan moet eerst worden gewijzigd.

Luchtfoto plangebied Hofgeesterweg 63 Velserbroek

Scholz stelt voor om de 2 naastgelegen stukken grond waar de gemeente eigenaar van is te kopen en samen te voegen tot 1 locatie. De gemeente is hier positief over omdat we bijdragen aan de woningbouwopgave. Het gaat om ongeveer 50 nieuwe woningen.

Het bouwen van woningen past op deze locatie niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd naar de functie wonen.

Vervolg stappen:

Stap 1 Vaststellen startdocument

In het startdocument staan alle bouwregels waar de ontwikkelaar zich aan moet houden. Denk aan wat voor type woningen er mogen komen, welke bomen behouden moeten blijven en welke regels rondom duurzaamheid gelden. Het startdocument is op 28 oktober 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit document is voor iedereen in te zien. 

Stap 2 Wijzigen bestemmingsplan

De gemeente werkt samen met Scholz en direct omwonenden aan een bestemmingsplan voor deze locatie. Zodra het bestemminsplan gereed is leggen we het ter inzage. Zie Bestemmingsplannen.

Het proces bestemmingsplan Hofgeesterweg 63

  1. Opstellen bestemmingsplan.
  2. Ter inzage leggen bestemmingsplan (reactie termijn van 6 weken gaat in).
  3. Informatiebijeenkomst.
  4. Opstellen inspraakrapportage en bestemmingsplan aanpassen indien nodig.
  5. Inspraakrapportage en bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
  6. Vaststellen bestemmingsplan door de gemeenteraad.


Stap 3 Aanvragen omgevingsvergunningen

De initiatiefnemer kan nu beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning. Zodra de gemeente de vergunning positief heeft beoordeeld komt de vergunning ter inzage te liggen. Dit wordt gepubliceerd op overheid.nl en in de Jutter/Hofgeest op de gemeentepagina. Wanneer de reactietermijn van 6 weken is verstreken en er zijn geen reacties ingediend dan verlenen we de omgevingsvergunning aan de ontwikkelaar.

Stap 4 Start bouw

Hier is nog niets over bekend. Zodra er nieuws is kunt u dat op deze site vinden.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met Daan Hendriks: dhendriks@velsen.nl of 06 40573859.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.