Herinrichting Zijkanaal B Velsen-Zuid

De verschillende wegen rond het Zijkanaal B zijn toe aan vervanging. Het gaat hier om de Stelling, Linie en Liniepad.

Na een lange periode van weinig tot geen onderhoud gaat de Gemeente Velsen het gehele wegdek vernieuwen. Bij de vervanging kijken we naar de leefbaarheid, veiligheid en ook naar de direct aangrenzende natuur.

Beschrijving van de herinrichting

In het ontwerp wordt de wegindeling op een aantal punten veranderd. We houden rekening met:

  • Ingerichte parkeerplekken
  • Klimaatadaptatie (hitte- en waterstress)
  • Verkeersremmende maatregelen (drempels, vernauwingen en optische maatregelen)
  • Een onderhoudsvrije situatie

Voorlopig ontwerp Zijkanaal B

Op dit moment werken we aan een voorlopig ontwerp voor Zijkanaal B. In het voorlopig ontwerp is te zien welke materialen worden gebruikt, welke verkeersremmende maatregelen en welke aanpassingen er aan de weg komen. Het ontwerp is in overleg met een klankboordgroep tot stand gekomen.

Planning

Op woensdag 15 mei was er een informatieavond voor belangstellenden. Daarna wordt het voorlopig ontwerp vastgesteld. We verwachten dat we in het laatste kwartaal van 2024 kunnen beginnen met het aanbesteden van het werk.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met onze projectleider, de heer J. de Bie. U bereikt hem via via e-mail jbie@velsen.nl