HALT

Beschrijving

HALT is een samenwerkingsverband van de gemeente Velsen, politie en ministerie van Justitie met als doel de preventie en de bestrijding van jeugdcriminaliteit.

Wanneer een jongere door de politie is opgepakt voor een strafbaar feit dan kan hij worden doorverwezen naar HALT.
Na ontvangst van het proces-verbaal nodigt HALT de jongere en zijn/haar ouders uit voor een eerste gesprek en worden afspraken gemaakt voor een HALT-afdoening of een STOP-reactie.

HALT is tevens actief op verschillende gebieden die jeugdcriminaliteit helpen voorkomen, zoals signalering, advisering, voorlichting en preventie.

Kijk voor meer informatie op de website: www.halt.nlexterne-link-icoon

Contactgegevens

Telefonisch

bereikbaar via HALT Noord-Holland, tel.nr. 088-1153500

Website

www.halt.nlexterne-link-icoon