Grootschalige basiskaart Velsen

Beschrijving

De gemeente Velsen beschikt over zeer gedetailleerd digitaal topografisch kaartmateriaal (schaal 1:500). Dit materiaal staat  bekend als de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT bevat de geografische en geometrische informatie, die nodig is voor de gemeente Velsen om haar beheer- en maatschappelijke taken uit te kunnen voeren.

Voorwaarden

In verband met auteursrechten en afgesloten contracten mag de gemeente Velsen de BGT alleen leveren aan partijen die in opdracht van de gemeente werkzaamheden verrichten.

Het landelijke platform voor het ontsluiten van geodatasets van Nederlandse overheden is Publieke Dienstverlening Op de Kaartexterne-link-icoon . Hier staan actuele en betrouwbare gegevens voor zowel de publieke als private sector.

Contactgegevens

Postadres
Gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bezoekadres
Klant Contact Centrum
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden
Openingstijden
Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Telefoon Klant Contact Centrum: 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)
Bereikbaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur
E-mailcontactformulier