Samen met uw hulp hebben we een plan opgesteld voor de toekomst van het groen in Velsen: het Groenstructuurplan.

De groenstructuur is de verdeling van het groen over de gemeente en de verbinding tussen de groene plekken. De gemeente Velsen heeft een concept Groenstructuurplan gemaakt omdat groen belangrijk is voor onze inwoners en voor bezoekers. Het is ook belangrijk voor het klimaat. Groen geeft bovendien ruimte aan verschillende bomen, planten en dieren (biodiversiteit).

Vaststelling

Er is heel wat gebeurd om tot dit plan te komen. Zo hebben we onder andere een flitspeiling gehouden, is er een brainstormmarkt geweest en hebben we gesprekken gevoerd met inwoners en organisaties die te maken hebben met het beheer en de ontwikkeling van groen. Nu zijn we zo ver dat de gemeenteraad het conceptplan kan vaststellen.

Meer informatie

Nieuwsgierig geworden naar het Groenstructuurplan? Bekijk de tekening en de PDFsamenvatting voor de hoofdlijnen van het conceptplan.

Of wilt u het volledige conceptplan bekijken? PDFGroenstructuurplan

Groenstructuurplan tekening

 

Meer informatie over wat er al gebeurd is?