Groenstructuurplan Velsen

Voor de zomer van 2019 is het Groenstructuurplan vastgesteld. De groenstructuur is het geheel van “groene” delen en gebieden binnen onze gemeente, zoals parken, plantsoenen, bomen, landbouw-, recreatie- en natuurgebieden. De gemeente heeft een Groenstructuurplan gemaakt omdat groen belangrijk is voor onze inwoners en voor bezoekers. Het is ook belangrijk voor het klimaat en de biodiversiteit.

Het plan kent de volgende speerpunten:

1. Het versterken en verduidelijken van de verschillende soorten landschappen van Velsen zowel binnen als buiten stedelijk gebied

We hebben in Velsen grote aaneengesloten groengebieden. De verschillende soorten landschappen zien we in Velsen in stroken, evenwijdig aan de kust. Ze hebben elk hun eigen kenmerken. Deze landschappen worden beschermd en waar mogelijk versterkt. We willen graag dat inwoners genieten van deze groene plekken. Daarom gaan we proberen de toegang vanuit de wijken naar het landschap te verbeteren.

2. Het zo goed mogelijk waarborgen van een groene leefomgeving binnen het stedelijk gebied

Groene ruimte dichtbij, we vinden dat iedereen die in Velsen woont, werkt of verblijft, er recht op heeft. Daarom is meer groen nodig. Maar het groen is niet gelijk verdeeld. Met name in IJmuiden-Noord en Velsen-Noord wordt een tekort aan groen ervaren. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid. Met dit plan hebben we spelregels opgesteld om groen goed mee te nemen in alle ruimtelijke afwegingen.

3. Het verhogen van de ecologische waarde van de groenstructuur

We hebben in Velsen stedelijk en landelijk gebied. Die gebieden hebben beide waarde voor de natuur. Dat wil zeggen dat ze belangrijk zijn voor verschillende planten en dieren én dat we er op verschillende manieren van genieten en mee omgaan. We willen die waarde van het groen versterken. Een groenere leefomgeving draagt bij aan de gezondheid, biodiversiteit, klimaatbestendigheid en economie.

4. De noodzaak van meer groen voor een klimaatadaptieve gemeente.

Vaker zware regen, méér neerslag gemeten over het jaar, en een oplopende thermometer. We merken nu al effecten van structurele klimaatverandering. Het is belangrijk dat we ons in de gemeente Velsen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld door meer water op te vangen in het groen en meer bomen aan te planten voor verkoeling. Dit noemen we klimaatadaptatie.

Uitvoeringsplan

Bij het plan hoort een uitvoeringsplan met maatregelen. In dat plan beschrijven we wat we gaan doen.  De maatregelen helpen om te behouden wat we willen behouden en om de plannen en wensen waar te maken. Ook in het uitvoeringsplan gebruiken we de vier speerpunten.

De gemeente onderhoudt het openbaar groen in de openbare buitenruimte. Onder openbaar groen worden bijvoorbeeld verstaan: plantsoenen, grasvelden, water- en oeverbeplanting, maar ook het groen op speelplaatsen. In het Groenstructuurplan is ook een Visie op beheer opgenomen.

De gemeente is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Hier zorgen we voor:

  • Het algemeen onderhoud van de begraafplaats: de paden, groenvoorziening en facilitaire zaken;
  • Het onderhoud van het gedenkteken/monument: het schoonhouden en na verzakking opnieuw stellen van het gedenkteken/monument