Groene invulling rotondes

De gemeente ziet elke rotonde als een kans tot vergroening. We richten rotondes dan ook zoveel mogelijk groen in.

Hiervoor gebruiken we verschillende soorten vaste planten en heesters. De keuze passen we aan, aan de omgeving waar de rotonde zich bevindt; Dichter bij het strand kiezen we bijvoorbeeld voor kustplanten, die tegen zeewind kunnen en zich prettig voelen in zandgrond. Versteende kale rotondes zijn niet meer van deze tijd. Wel is het belangrijk dat de invulling van de rotonde niet gevaarlijk of verstorend is voor het verkeer, daar houden we dan ook altijd rekening mee in het ontwerp en het beheer.