Graafwerkzaamheden

Beschrijving

Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen met een vergunning.

Betreft het een huisaansluiting tot 25 meter, dan kan worden volstaan met een melding.

Beheerders netwerken

Wilt u machinaal gaan graven, bijvoorbeeld in uw tuin of stoep? Laat uw aannemer contact opnemen met het Kadaster om een graafmelding te doen. Zij geven u alle benodigde informatie. Zo ziet u precies waar u de schop wel en niet in de grond kunt zetten.

Wanneer u per ongeluk toch een beschadiging aan een kabel of leiding veroorzaakt, moet u contact opnemen met de eigenaar ervan. Wanneer het riolering betreft, belt u de gemeente via 0255 567200.

Aanvragen

Vergunning of instemmingsbesluit aanvragen en melding maken

Een aanvraag of melding doet u via moorwerkt.nl, het platform voor het ingraven van kabels en leidingen.
Een melding doet u minimaal 5 werkdagen voordat u met de werkzaamheden begint.
De afwikkeling van de vergunningaanvraag of instemmingsbesluit duurt ongeveer 8 weken.

Kosten

Kosten 2024
OmschrijvingKosten
Aanvragen vergunning € 395,20

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.