Graafwerkzaamheden

Beschrijving

Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden aan de openbare weg voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen met een vergunning.

Betreft het een huisaansluiting tot 25 meter, dan kan worden volstaan met een melding.

Beheerders netwerken

Wilt u machinaal gaan graven, bijvoorbeeld in uw tuin of stoep? Laat uw aannemer contact opnemen met het Kadaster om een graafmelding te doen. Zij geven u alle benodigde informatie. Zo ziet u precies waar u de schop wel en niet in de grond kunt zetten.

Wanneer u per ongeluk toch een beschadiging aan een kabel of leiding veroorzaakt, moet u contact opnemen met de eigenaar ervan. Wanneer het riolering betreft, belt u de gemeente via 0255 567200.

Aanvragen

Vergunning of instemmingsbesluit aanvragen en melding maken

Een aanvraag of melding doet u via moorwerkt.nlexterne-link-icoon, het platform voor het ingraven van kabels en leidingen.
Een melding doet u minimaal 5 werkdagen voordat u met de werkzaamheden begint.
De afwikkeling van de vergunningaanvraag of instemmingsbesluit duurt ongeveer 8 weken.

Kosten

Kosten 2024
OmschrijvingKosten
Aanvragen vergunning € 395,20