Gideon Nijemanting voorgedragen als nieuwe wethouder in Velsen

23 mei 2024
Gemeenteraad

De klankbordcommissie van de gemeenteraad van Velsen heeft Gideon Nijemanting voorgedragen als nieuwe wethouder. Als de raad op 30 mei dit advies overneemt volgt hij Marianne Steijn op, die onlangs afscheid nam.

Nijemanting is sinds 2020 lid van de gemeenteraad voor het CDA Velsen. Hij woont in Driehuis en werkt momenteel als directeur bij de Rabobank.

Gemeenteraad benoemd de wethouders


De gemeenteraad is, als hoogste bestuursorgaan, verantwoordelijk voor de benoeming van wethouders. In dit geval werd een speciale commissie gevormd, bestaande uit twee raadsleden, de heer Bleekman en de heer Cornet, en een adviseur uit het college, om een geschikte kandidaat te vinden. Alle partijen in de gemeenteraad mochten iemand aandragen. Uiteindelijk werden er twee kandidaten voorgedragen.

Besluit in de raadsvergadering 30 mei

De klankbordcommissie voerde eind april en begin mei gesprekken met beide kandidaten. Na deze gesprekken en na advies van de heer Diepstraten, afgevaardigde van het college van B&W, besloot de commissie unaniem om Gideon Nijemanting voor te dragen.
De gemeenteraad zal de voordracht van de klankbordcommissie bespreken in de raadsvergadering op 30 mei. Als de raad de voordracht overneemt, wordt Nijemanting officieel benoemd tot nieuwe wethouder van Velsen.