Gedoogbesluit tijdelijke ophoging statushouders VOB-kade

17 januari 2024
Opvang vluchtelingen

Het college besluit om een gedoogbesluit af te geven voor tijdelijke aanvullende noodopvang voor 178 aan de regio gekoppelde statushouders. De noodopvang is voor de periode tot en met 31 maart 2024. De statushouders verblijven op de Ocean Majesty, op het perceel Wijkermeerweg 7 (VOB-kade) te Velsen-Noord.

De opvangcapaciteit voor asielzoekers staat al langere tijd onder druk. Het is onzeker of het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) alle asielzoekers die aankomen in Ter Apel een bed kan bieden. Er is een grote instroom van asielzoekers en weinig uitstroom van statushouders naar reguliere huisvesting.

Noodopvang

De verwachting is dat deze hoge druk de komende periode aanblijft. Het COA deed een oproep aan de gemeente Velsen om incidenteel, tot eind maart 2024, gebruik te mogen maken van 178 extra opvangplekken op het opvangschip de Ocean Majesty in Velsen-Noord. Om zo noodopvang te kunnen bieden. Het gaat hierbij om plekken voor statushouders die gekoppeld zijn aan een gemeente in de regio. Na 31 maart 2024 gaat de toegestane maximale capaciteit op het schip weer terug naar 300 plekken.

Gedoogbesluit

Gedoogbesluit tot 31 maart 2024 Het college besluit om een gedoogbesluit af te geven voor de tijdelijke aanvullende noodopvang van 178 aan de regio gekoppelde statushouders op de Ocean Majesty, op het perceel Wijkermeerweg 7 (VOB-kade) te Velsen-Noord voor de periode tot en met 31 maart 2024. Aan dit gedoogbesluit zijn voorwaarden en voorschriften verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit kunt u contact opnemen met:

Gemeente Velsen
Afdeling VTH, Toezicht en Handhaving
Telefoonnummer: 14 0255
E-mail: owtoezicht@velsen.nl

Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Tegen het besluit op een dergelijke verzoek staan wel rechtsmiddelen open.