Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen, Plein 1945 nr. 46

25 mei 2022
Actueel nieuws

Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland. Ook in Velsen. Nieuwe vluchtelingen zijn acuut op zoek naar een veilige plek. Dat vraagt om creativiteit. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het college besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te staan.

Het college besluit onder voorwaarden toe te staan dat het voormalige ING-kantoor aan het Plein 1945, nr. 46, in IJmuiden, per 2 mei 2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het gaat momenteel om een opvang voor ongeveer 17 personen. Het kantoor stond leeg en kan 1 jaar worden gebruikt als noodopvang met een eventuele verlenging van 6 maanden.

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit neemt u contact met de gemeente via telefoonnummer 14 0255 en vraagt u naar de afdeling VTH, Toezicht en Handhaving of stuurt u een e-mail naar : owtoezicht@velsen.nl.

Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen open. Dit betekent dat u geen bezwaar of beroep kunt indienen. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Tegen het besluit op een dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen open.