Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen, Plein 1945, nr. 10

25 april 2022
Actueel nieuws

Er is een groot tekort aan opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland. Ook in Velsen. Nieuwe vluchtelingen zijn acuut op zoek naar een veilige plek en dat vraagt om creativiteit. Het Rijk heeft gemeenten dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is met het bestemmingsplan. Het college besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe te staan.

Het college besluit onder voorwaarden toe te staan dat het voormalige kantoor aan Plein 1945, 10, in IJmuiden, per 14 april 2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Het gaat om een kleinschalige opvang voor maximaal 25 personen. Het kantoor stond leeg en kan 6 maanden worden gebruikt als noodopvang met een eventuele verlenging van 6 maanden.

Contact en handhavingsverzoek

Voor meer informatie over dit gedoogbesluit neemt u contact met de gemeente: tel. 14 0255 en vraagt u naar de afdeling VTH, Toezicht en Handhaving of stuurt u een e-mail naar wabotoezicht@velsen.nl .

Tegen een gedoogbesluit staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. Tegen het besluit op een dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen open.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.