Floor Bal (LGV): Afspraak is ....?

16 februari 2023
Raadscolumn

Is het goed als we het in de gemeenteraad altijd met elkaar eens zijn? Bent u het thuis ook altijd met elkaar eens? Er is natuurlijk wel een verschil, omdat er in de gemeenteraad over onderwerpen wordt besloten die iedereen aangaan. Het algemeen belang wordt dan aangehaald. In eerste instantie de besluiten die al onze inwoners en of de gehele gemeente (be)treffen, maar ook specifieke doelgroepen of locaties. Voor u als inwoner is er dan al snel ook sprake van NIMBY (not in my backyard) of NIVEA (niet in mijn voor- en achtertuin), zoals je dat noemt.

Graag neem ik u mee naar een wethouders spreekuur van twintig jaar geleden, ja die hielden we toen elke woensdagochtend. Er waren problemen rond een trapveldje in Velserbroek. Ik had Openbare Werken in mijn portefeuille en mocht koffiedrinken met een verontruste inwoner. Een boom van een kerel kwam binnen en begon zijn relaas over een trapveldje bij hem voor de deur. Er was veel overlast, samenscholing van de jeugd en veel (voet)ballen in zijn tuin. Ze waren het meer dan zat, het trapveldje moest weg.

Maar het trapveldje is er toch al vanaf het begin van de aanleg van de wijk en iedereen wil(de) toch,  na uitgebreid overleg (participatie noem je dat), een trapveldje in de wijk. Woont u er sinds kort vroeg ik hem? Nee, we wonen er vanaf het begin, toen met ons jonge gezin. Maar we zijn het na meer dan tien jaar overlast zat. O, dus u heeft zelf ook kinderen die er spelen, vroeg ik. Onze kinderen hebben er gespeeld en zijn nu de deur uit. Voor ons hoeft het dus niet meer, was het antwoord.

Het trapveldje is er, met enige aanpassingen na goed overleg, volgens mij nog. De overlast van jongeren, ook al is deze uitgebreid met jongeren uit andere woonkernen en de aangrenzende gemeente, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Of meneer er nog woont, durf ik niet te zeggen.

De uitdaging voor mij als raadslid is besluiten te nemen op basis van het verkiezingsprogramma van LGV en afspraken die gemaakt zijn. Maak gebruik van uw stemrecht, ook volgende maand bij de provinciale verkiezingen. Afgesproken?