Financiën

Jaarlijks stelt de gemeenteraad verschillende financiële stukken vast. Dit zijn o.a. de perspectiefnota/kadernota, de jaarstukken, bestuursrapportages en de begroting.

Alle financiële stukken vanaf 2020 staan op de website financien.velsen.nlexterne-link-icoon.