Financiën

Jaarlijks stelt de gemeenteraad verschillende financiële stukken vast. Dit zijn o.a. de perspectiefnota/kadernota, de begroting, de jaarstukken en bestuursrapportages.

Alle financiële stukken vanaf 2017 staan op de site financien.velsen.nl.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.