Film en fotografie

Beschrijving

Het maken van professionele en commerciële foto- of filmopnamen in onze gemeente moet u altijd bij de gemeente melden. Soms is een melding voldoende, soms heeft u een vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een film maakt op sportlocaties. Of als u van plan bent een deel van de weg te blokkeren. Of wanneer u gebruikt maakt van speciale effecten. 

Breng de gemeente tijdig op de hoogte van uw voornemen. Zo voorkomen we dat er op 1 locatie verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden. 

Als organisator meldt u zich ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen. Ontvangt u binnen 3 weken geen bericht van het college? Dan kunnen de opnamen zoals gemeld plaatsvinden. Het college kan echter tot 28 dagen na melding de opnamen verbieden. Reden hiervoor kan zijn dat we vermoeden dat de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.  

Aanvragen

 Wanneer doet u een melding en wanneer heeft u een vergunning nodig? 

 Melding doen 

U kunt een melding maken wanneer uw productie voldoet aan al deze voorwaarden: 

 • De opnamen vinden plaats tussen 08.00 uur en 24.00 uur.  
 • Er wordt gewerkt met maximaal 35 personen aanwezig op de set (film- en opnamecrew) en 3 camera’s vanaf de schouder of op statief.  
 • Er worden geen objecten op de rijbaan of (brom)fietspad geplaatst. 
 • Voetgangers worden niet gehinderd en er worden maximaal 6 attributen (elk maximaal 1m2 en geen voertuigen) op het voor voetgangers bedoelde deel van de weg geplaatst. 
 • Er worden geen omleidingen of afzettingen geplaatst. 
 • Maximaal 5 reguliere parkeerplaatsen worden afgezet (gereserveerd). Dit betekent dat nooit meer dan de helft van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de straat wordt gebruikt.  
 • Parkeerplaatsen worden alleen gebruikt door auto’s en busjes die belangrijk zijn voor de opname. Elke auto en busje neemt een normale parkeerplaats in.  
 • Er vinden geen geweldsscènes of scènes met speciale effecten plaats.  
 • Er wordt niet langer dan 2 aaneengesloten dagen gefilmd. 
 • De organisator heeft binnen ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen daarvan melding gedaan aan het college met het hiervoor bedoelde formulier melding filmopnamen.   

 Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u digitaal een melding filmopnamenexterne-link-icoon doen.

Afhandeling melding 

U hoort binnen 5 werkdagen of u toestemming heeft om te filmen of foto's te maken. Druk de toestemmingsbrief af en neem deze mee. Dan kunt u deze aan de handhavers en de politie laten zien als ze daarom vragen.  

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Dan vraagt u een vergunning aan. 

Vergunning aanvragen 

Voldoet de productie niet aan alle voorwaarden van een melding, dan heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u op 2 manieren aanvragen: 

 1. Online via het aanvraagformulier vergunning filmopnamenexterne-link-icoon
 2. Schriftelijk door het aanvraagformulier filmopnamenexterne-link-icoon te downloaden, in te vullen en terug te sturen aan:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

of geef dit af bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Afhandeling vergunning aanvraag 

De behandeltijd voor een vergunningaanvraag is 4 tot 8 weken. Houdt u  hier dus rekening mee bij het indienen van uw vergunningaanvraag.  

Voor speciale effecten (wapens, drones, uniformen, politievoertuigen) heeft u vaak aanvullende gegevens en toestemmingen nodig. Bij afzettingen stuurt u bij uw aanvraag ook een afzetplan mee.  

Kosten

Het doen van een melding is gratis. Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges.

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Aanvraag filmvergunning € 167,70

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.