Film en fotografie

Beschrijving

Voor het maken van professionele en commerciële foto of filmopnamen in de gemeente heeft u in principe geen vergunning nodig. U moet uw opnamen wel altijd tijdig melden: ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier. Zo kan de gemeente voorkomen dat er op 1 locatie verschillende activiteiten tegelijkertijd plaatsvinden.

Voor sommige activiteiten, zoals het afzetten van een weg of het plaatsen van objecten, heeft u wel een vergunning, ontheffing of toestemming nodig. Voor opnamen met special effects zoals wapens, brand, explosies en uniformen is altijd een vergunning vereist en soms buitengewone toestemming van de burgemeester nodig zoals bij gebruik van wapens.

Melding

De gemeente bekijkt of uw filmopnamen conflicteren met andere activiteiten in de openbare ruimte. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw melding ontvangt u een reactie. Het meldingsformulier en e-mail toestemming toont u (geprint) aan handhavers of politieagenten als zij daarom vragen.

De organisator meldt ten minste 4 weken voorafgaand aan de opnamen via het meldingsformulier de geplande filmopnamen. Heeft u binnen 3 weken geen bericht van het college ontvangen? Dan kunnen de opnamen zoals gemeld plaatsvinden. Het college kan echter tot 28 dagen na melding de opnamen verbieden als er een vermoeden is dat de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Vergunning

Voldoet uw productie niet aan de voorwaarden van de melding dan heeft u waarschijnlijk een vergunning nodig. De behandeltijd voor een vergunningaanvraag is 4 tot 8 weken. Houdt u hier dus rekening mee bij het indienen van uw vergunningaanvraag.

Parkeren

Het reserveren van parkeerplaatsen voor uw filmopnamen regelt u via de afdeling Openbare Werken: telefonisch bereikbaar op het algemene nummer 0255 567200 en per e-mail borevenementen@velsen.nl.

Vervoer strand

Voor het vervoer over het strand kunt u gebruik maken van de strandtaxi van paviljoen Noordzee, ook voor speciaal vervoer. Voor meer informatie: post@paviljoennoordzee.nl of telefoonnummer 06 53197825.

Aanvragen

  1. U meldt filmopnamen digitaal. Hiervoor heef u DigiD nodig.
  2. Dien een vergunningaanvraag in. Dit kan online via het aanvraagformulier vergunning filmopnamen. Of schriftelijk met het aanvraagformulier.

U kunt het volledig ingevulde meldings- of aanvraagformulier opsturen naar:

Gemeente Velsen
Afdeling Publiekszaken / Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden.

of geef dit af bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Kosten

Tarief 2024

OmschrijvingKosten
Aanvraag filmvergunning € 167,70

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.