Fietsbeleidsplan

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan fietsen in Velsen. Zo is de gemeente volop bezig met het realiseren van veilige fietsroutes en de aanpak van relatief verkeersonveilige locaties.

Het fietsgebruik wil de gemeente dan ook stimuleren. Om het fietsbeleid vorm te geven zijn een aantal relevante gegevens verzameld over het fietsverkeer in de huidige situatie.
Op de volgende aspecten wordt nader ingegaan:

 • Het fietsgebruik.
 • Het fietsnetwerk.
 • Het aantal fietsongevallen in de afgelopen jaren.
 • De fietsbalans.
 • Fietsdiefstal.

Hoofddoelstellingen fietsbeleid

 • Het realiseren van samenhangende, veilige en directe routes.
 • Aanpak verkeersonveilige situaties.
 • Het realiseren van comfortabele en aantrekkelijke routes.
 • Realiseren van veilige schoolroutes.
 • Verkeerseducatie stimuleren en faciliteren.
 • Bieden van voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen.
 • Completeren en verbeteren recreatief netwerk.

Deze hoofddoelstellingen zijn uitgewerkt en hebben geleid tot een pakket aan maatregelen. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.