Extra inkomen voor alleenverdieners met partner

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen en samen een laag inkomen hebben, krijgen soms minder huur- en zorgtoeslag dan de bedoeling is. Dit komt omdat regelingen voor deze mensen elkaar tegenwerken. Wij kunnen u mogelijk helpen door de huur- en zorgtoeslag aan te vullen.

Wat houdt dit in?

Soms hebben u en uw partners samen een lager inkomen dan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat nodig is om van te leven. Dit kan als u of uw partner een uitkering krijgt van UWV, SVB of een particuliere verzekeraar, en de ander geen of weinig inkomen heeft.

De verschillende regelingen van de Belastingdienst werken in deze situaties elkaar tegen. Het gevolg is dat u minder huur- en zorgtoeslag krijgt. En daardoor heeft u minder te besteden. Dat is niet de bedoeling. 

Ondersteuning gemeente

Is uw huur- of zorgtoeslag lager geworden of moet u een deel van de huur- of zorgtoeslag terugbetalen?  

Wij zoeken samen met u uit of u minder toeslag krijgt dan de bedoeling is, of dat u te veel toeslagen moet terugbetalen. Is dat het geval? Dan gaan we u extra geld geven.

De voorwaarden

  • Gehuwd of samenwonend, en
  • U of uw partner heeft een uitkering via UWV of SVB.

En

  • U ontvangt ineens minder huur- of zorgtoeslag, of
  • U moet huur- of zorgtoeslag terugbetalen. 

Aanvragen

Download het aanvraagformulier Bijzondere bijstandexterne-link-icoon, print het uit, lees de toelichting, vul het in, onderteken en stuur het formulier naar de gemeente.

Telefonisch: vraag het formulier aan via 14 0255.

Ophalen: haal het formulier op aan de balie van het gemeentehuis.