Exploitatievergunning openbare inrichting

Beschrijving

Als u een horecaonderneming start of overneemt, heeft u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Deze vergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw medewerkers en hoe u overlast voor de omgeving voorkomt. Een openbare inrichting is een plek waar bezoekers mogen komen slapen, drinken en/of eten.

Onder openbare inrichtingen vallen:

  • een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, bar, lunchroom, schouwburg, bioscoop.
  • een terras dat bij de inrichting behoort.

Wijzigingen in uw bedrijf

Wanneer u bijvoorbeeld een terras gaat maken of uitbreiden moet u een exploitatievergunning aanvragen. 

Vrijstelling

U heeft geen exploitatie vergunning nodig wanneer uw bedrijf:

  • para commercieel is. Dat wil zeggen dat uw bedrijf een sportvereniging is of een maatschappelijke functie heeft, zoals een buurthuis.
  • géén overlast veroorzaakt voor uw omgeving.
  • niet in strijd is met het omgevingsplan.

Om vrijstelling te krijgen moet u een verzoek indienen. Zie hiervoor punt 2 bij het kopje 'Aanvragen'.

Aanvragen

1 Aanvragen exploitatievergunning

2 Vrijstellingsverzoek indienen

  • Uw verzoek tot vrijstelling moet u schriftelijk indienen, dit stuurt u op naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voorwaarden

De gemeente Velsen past de Wet Bibob toe. U geeft inzicht in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen. 

Wanneer u voor het eerst een exploitatie vergunning aanvraagt, vult u de Bibob vragenlijstexterne-link-icoon in. U stuurt dit formulier mee bij uw vergunningsaanvraag.

U hoeft geen Bibob vragenlijst in te vullen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u heeft in de 2 jaar voorafgaand aan uw aanvraag om een vergunning al een Bibob vragenlijst ingestuurd bij de gemeente.
  • er is in de tussentijd niets veranderd aan de organisatie van uw bedrijf 
  • er is in de tussentijd niet veranderd aan uw bedrijf op juridisch of financieel gebied.

Voldoet u aan alle hier boven genoemde voorwaarden? Dan kunt u volstaan met het afleggen van een verklaring hiervan.  Deze verklaring kun tu zelf opstellen en moet u meesturen met uw vergunningsaanvraag.

Kosten


Tarieven 2024

OmschrijvingPrijs
Exploitatievergunning openbare inrichting € 339,15

Bijzonderheden

Voor een tearoom of ontbijthoekje ondersteunend aan de hoofdactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Dit geldt ook voor musea, zorginstellingen en bedrijfskantines.

Wanneer u alcohol wilt schenken, heeft u ook een alcoholvergunning nodig.

Meer informatie

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.