Exploitatievergunning openbare inrichting

Beschrijving

Als u een horecaonderneming start of overneemt, hebt u een exploitatievergunning openbare inrichting nodig. Deze vergunning stelt eisen aan uw onderneming, uw medewerkers en hoe u overlast voor de omgeving voorkomt. Een openbare inrichting is een plek waar bezoekers mogen komen slapen, drinken en/of eten.

Onder openbare inrichtingen vallen:

  • een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis
  • een terras dat bij de inrichting behoort.

Wijzigingen in uw bedrijf

Wanneer u bijvoorbeeld een terras gaat maken of uitbreiden moet u eerst een melding doen bij de gemeente. Na de melding ontvangt u advies van een medewerker van Vergunningen over de vervolgstappen.

Vrijstelling

U kunt mogelijk vrijstelling krijgen als uw horecaonderneming onder de alcoholwet (voorheen: drank- en horecawet) valt, u geen overlast veroorzaakt voor omwonenden en uw bedrijf niet in strijd is met het bestemmingsplan. Hiervoor moet u een verzoek indienen.

Aanvragen

1 Aanvragen exploitatievergunning

2 Melden terras bij een openbare inrichting

  • Een terrasmelding doet u online. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

3 Vrijstellingsverzoek indienen

  • Uw verzoek tot vrijstelling moet u schriftelijk indienen, dit stuurt u op naar:

Burgemeester van Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Voorwaarden

De gemeente Velsen past de Wet BIBOB toe. U moet inzicht geven in uw financiële administratie, de eigendomsverhoudingen in uw bedrijf, het personeelsbeleid en de herkomst van uw vermogen.

Wanneer u voor het eerst een vergunning aanvraagt, moet u de BIBOB vragenlijst invullen. U stuurt dit formulier mee bij uw vergunningsaanvraag.

Kosten

Tarieven 2023

Omschrijving Prijs
Exploitatievergunning openbare inrichting  € 325,50

Meer informatie

Bijzonderheden

Voor een tearoom/ontbijthoekje ondersteunend aan de hoofdactiviteit is in de meeste gevallen geen vergunning nodig. Dit geldt ook voor musea, zorginstellingen en bedrijfskantines.

Wanneer u alcohol wilt schenken, hebt u ook een drank- en horecavergunning nodig.

Meer informatie

Contactgegevens

Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.