Alcoholvergunning

Beschrijving

Een alcoholwetvergunning vraagt u aan als u bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken wilt schenken of verstrekken in een horecabedrijf.

Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 1. voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 2. voor para commerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines
 3. voor slijterijen.

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verstrekken, schenken of verkopen.
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert.
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Heeft u meerdere vestigingen?

Neem dan contact op met Vergunningen via 0255 567200.

Tapontheffing

Een tapontheffing vraagt u aan als u maximaal 12 dagen zwak alcoholische drank wilt schenken. Deze drank heeft een alcoholpromillage van minder dan 15%.

Vragenlijst

De wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt. Daarom moet u de Bibob vragenlijst invullen. Na een aanvraag screent de politie alle mensen die genoemd worden in de aanvraag. Lees meer over Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020externe-link-icoon.

Op 1 juli 2021 geldt de nieuwe Alcoholwet. Vergunningen die zijn afgegeven vanuit de Alcoholwet blijven door deze wetswijziging onverminderd geldig.

Aanvragen

Er zijn 5 soorten aanvragen:

1. Nieuwe aanvraag

Vul onderstaande formulieren in:

2. Wijzigen bestaande vergunning

Vul het digitaal wijzigingsformulierexterne-link-icoon in.

3. Wijzigen leidinggevende(n)

Vul het formulier wijziging leidinggevendenexterne-link-icoon in. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Een geldige registratieverklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen. Houdt u er rekening mee dat niet alle diploma's uit het verleden geldig zijn.
 • Vanaf 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bij. Ook zal Lcsh de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne vanaf dat moment verzorgen. Bestaande erkenningen (van LEC-SVH) worden door Lcsh overgenomen.
 • Op de nieuwe website www.registersocialehygiene.nlexterne-link-icoon kunt u zich registeren, de registratie herbevestigen, het register raadplegen en als u vragen heeft contact opnemen met het klantcontactcentrum

Registraties van voor 1 juli 2023 herbevestigen

Iedereen die vóór 1 juli 2023 al geregistreerd stond in het register, vragen wij hun registratie vanaf 1 juli en uiterlijk binnen 5 jaar opnieuw te bevestigenexterne-link-icoon . Aan deze herbevestiging zijn geen kosten verbonden. Na 5 jaar worden de niet-bevestigde registraties verwijderd.

4. Tapontheffing aanvragen

Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken zonder vergunning kan een ontheffing worden aangevraagd, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Vul het aanvraagformulier tapontheffingexterne-link-icoon in.

Stuur deze met bijlagen naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970AL IJmuiden

5. Aanvragen terras

Voor het aanvragen van een terras moet u een exploitatievergunning aanvragen.

Voorwaarden

Voordat u een vergunning krijgt

De gemeente controleert of uw inrichting en de personen die op de aanvraag genoemd worden aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • alle leidinggevenden hebben een Verklaring Sociale Hygiëne en staan geregistreerd in het register van SVH (Sociale Verklaring Hygiëne).
 • alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden.
 • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan alle inrichtingseisen. Meer informatie vindt u op Besluit bouwwerken leefomgevingexterne-link-icoon.

Terras melden bij openbare inrichting

 • Het terras moet dichtbij een horecabedrijf met vergunning komen.
 • Het terras is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Kosten

Kosten aanvraag horecavergunning 2024
OmschrijvingKosten
Nieuwe aanvraag Alcoholvergunning €   559,25
Wijzigen van gegevens van leidinggevende(n) in een bestaande Alcoholvergunning voor maximaal 3 personen. 
Voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende.
€   279,60
€     103,40
Exploitatievergunning horecabedrijf€   339,15
Terrasvergunning€   279,60
Tapontheffing€     98,50

Zie ook Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten van de

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGRexterne-link-icoon) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Bijzonderheden

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als tijdens de aanvraag blijkt dat dit termijn niet gehaald wordt, mag die eenmalig verlengd worden.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.