Een soort Zwitserland

13 juni 2023
TeamVelsen

Als geboren en getogen Velsenaar, maar inmiddels al 17 jaar wonend buiten Velsen, voelt het als terugkomen in haar ‘eigen gemeente’.

Haar carrièrepad noemt Renate zelf ‘ongewoon’. En de reden? ‘Ik ben begonnen als verpleegkundige en ben later via het onderwijs in het bedrijfsleven terechtgekomen. In deze laatste rol was ik actief om bedrijven aan elkaar te verbinden, zorgen dat de juiste mensen bij elkaar aan tafel kwamen.

Als Regisseur Samenspel in Velsen komt alle opgedane kennis en vaardigheden die ik in de afgelopen jaren heeft opgedaan samen.’

Verbinding zoeken

‘In de rol van Regisseur Samenspel ben je eigenlijk het Zwitserland van de organisatie. En dat betekent zowel intern; wat is het effect van ons beleid op inwoners, wat betekent de opstelling van een collega richting de inwoners, is het duidelijk waar het onderwerp over gaat en hoe kunnen we duidelijk communiceren bij wie de inwoner terecht kan met vragen?’ vertelt Renate.

‘Maar ook richting de inwoners; wat hebben zij nodig en waar willen ze over meedenken?

Dat het belang van Samenspel en het laten meedenken van de inwoner groeit binnen Velsen, merkt ik direct. Niet alleen aan de vragen die vanuit de gemeenteraad en het college komen, maar ook aan de uitbreiding van het team. Zo zijn er 4 nieuwe collega’s gestart die zich gaan richten op de verschillende wijken in Velsen. Samen met deze wijkverbinders willen we er voor zorgen dat we dichter bij de inwoners staan. De inhoud van participatie wordt steeds beter en dat is een enorme winst.’

Warm bad

Dat Renate zoveel plezier heeft in haar werk komt niet alleen door de inhoud van de functie maar ook door de organisatie; het voelt als een warm bad. Ze heeft niet eerder meegemaakt dat collega’s zo bereidwillig zijn om met je mee te denken, dat er aandacht voor je is en dat je ruimte en vertrouwen krijgt om aan de slag te gaan. Ze ziet allemaal hardwerkende collega’s die zich willen inzetten voor maatschappelijke thema’s.

Voorlopig is Renate hier nog niet uitgekeken en uitgeleerd. Ze wil Velsen nog beter leren kennen, met als doel dat we nog eerder met inwoners aan tafel zitten. 'Zodat we samen kunnen bouwen.'