Duurzaam verhaal Marco: 'Met de juiste keuzes, is een regionaal warmtenet haalbaar!'

20 oktober 2020
Duurzaam verhaal

Marco van Soerland is manager Warmte bij HVC. Warmte uit duurzame bronnen halen in plaats van uit gas, is voor hem dagelijkse kost. Werk dat hij met plezier doet, omdat het echt impact heeft op onze toekomst. Hij spreekt vol vertrouwen over de warmtetransitie, de overgang naar gasloos verwarmen. “Een regionaal warmtenet in de IJmond is haalbaar, als we wijk voor wijk samen de juiste keuzes maken. Wij ondersteunen daar graag bij.”

Een warmtenet maakt het mogelijk om gebouwen gasloos te verwarmen. De duurzame warmtebronnen die hierbij worden gebruikt zijn bijvoorbeeld oppervlaktewater, aardwarmte of restwarmte. Dit zijn allemaal reële opties voor Velsen, verzekert Marco. Restwarmte vanuit Tata Steel ligt bijvoorbeeld voor de hand. Hij houdt zich bezig met haalbaarheidsonderzoek, en ziet genoeg kansen voor de gemeente. “Velsen denkt hier echt goed over na, en kan een voorbeeld zijn voor andere gemeenten.”

Een eerste project is in de zomer van 2020 van start gegaan: de nieuwbouw aan de Orionweg wordt geschikt gemaakt voor een warmtenet. HVC onderzoekt waar meer van dat soort projecten kunnen ontstaan, waarbij 1000 à 2000 woningen worden aangesloten op dezelfde warmtebron. “We noemen dat een kraal, en de bedoeling is om al die kralen aan elkaar te rijgen, tot er een groot regionaal warmtenet ontstaat.”

Serieuze impact

“Impactvol,” noemt Marco de aanleg van een warmtenet. Er zijn dan ook veel partijen betrokken bij de totstandkoming. Allereerst de woningcoöperaties, die vaak de startmotor zijn van een project, omdat zij veel vastgoed hebben en gebruik kunnen maken van rijkssubsidies. Andere partners zijn de netbeheerder van het gasnet en de gemeente. Ook met inwoners is Marco regelmatig in gesprek. “Wijkparticipatie is heel belangrijk, want de aanleg heeft serieuze impact. Straten worden opengebroken en soms is het bijvoorbeeld nodig om woningen beter te isoleren. Maar als het net er eenmaal ligt is de wijk helemaal klaar voor de toekomst.”

Voor bewoners is er geen verschil in comfort of kosten, ten opzichte van het gasnetwerk.

Maatschappij verder brengen

Juist al die verschillende gezichtspunten motiveren Marco in zijn werk. Hij brengt graag iedereen bij elkaar om de warmtetransitie vorm te geven. “Geen van de partijen zit erin om geld te verdienen, we doen dit om onze maatschappij verder te brengen. Dat spreekt mij erg aan. Het triggert mij om die technische, sociale en economische belangen allemaal bij elkaar te laten komen. Het doel is dat iedereen op een betaalbare manier van het aardgas afgaat. Onze opdracht is dan ook niet om zoveel mogelijk warmtenetten aan te leggen; ook als ik alleen kennis overbreng waar anderen verder mee kunnen, is mijn missie al geslaagd.”

Toekomst

Omdat het haalbaarheidsonderzoek voor de regio IJmond nog loopt, kan Marco niets zeggen over de volgende concrete stappen. Maar dát er meer kralen komen, daar heeft hij alle vertrouwen in. “Ik schat dat er rond 2025 een paar duizend woningen in de regio zijn aangesloten op een warmtenet, en richting 2030 kunnen dat er heel goed zo’n 10.000 zijn. Dat is technisch en economisch haalbaar.”

Hij richt zich op het doel van de Rijksoverheid, om in 2050 de warmtetransitie te hebben voltooid. “Ik ben geboren in 1980, dus dan ben ik 70. Ik zie wel voor me dat ik dan de deur achter me dichttrek en dat mijn missie erop zit.”

Tips

  • Blijf niet hopen op de ultieme oplossing in de toekomst, maar ga aan de slag met de kennis en de technieken die er nu zijn;
  • Elke gemeente zit met dezelfde vraagstukken, deel kennis met elkaar;
  • Denk niet te lichtzinnig over de aanleg van een warmtenet, het kost tijd en heeft impact;
  • Strooi geen losse projectjes uit, maar denk goed na over het grotere geheel.