Doorlopend schakelen in 'Rauw Velsen'

06 februari 2023
TeamVelsen

Ongepolijst en hier en daar een tikje ruig. Velsen is een plek van rauwe schoonheid, vertelt beleidsadviseur Kevin Benning over zijn gemeente.

De grootste zeesluis ter wereld. Een vissersvloot en een veerdienst. Een jachthaven. Aan de horizon twee vuurtorens. Veel strand en de bunkers van de Atlantikwall. Een gevarieerd wandelnetwerk. Met tegen de horizon meestal de hoogovens van Tata Steel.

Velsen heeft een compleet ander DNA dan de bancaire sector waarin Kevin eerst werkte, onder meer voor vermogende klanten. ‘In onze citymarketing gebruiken we onze industriële identiteit als trekpleister’, vertelt hij. ‘Rauw aan Zee’ is bijvoorbeeld de slogan voor IJmuiden. Dat ‘rauw’ maar authentiek en fijn geldt wat hem betreft voor heel Velsen. 

Hoogovens als icoon

Hij groeide op in Beverwijk, waar ieder huishouden wel iemand kende die werkt(e) bij de staalfabrikant. ‘De hoogovens zijn een icoon. Deze regio heeft er veel brood van op de plank.’ Met zaken als uitstoot en overlast bemoeit Kevin zich niet in zijn werk. ‘Het Tata-dossier ligt voornamelijk bij de provincie.’ Hij mag zich vooral bezighouden met de aangename kanten van de economie.  En ook de minder leuke, zoals de stapeling van wet- en regelgeving: ‘Ik heb geen 100 procent pretportefeuille.’ Toch klinkt het wel een beetje zo, als hij het heeft over ‘van Aloha tot Timboektoe’. Kevin legt uit dat het geen exotische oorden betreft, maar namen van strandpaviljoens. Eerst had hij de portefeuille ‘Strand’ onder zijn hoede. ‘Ondernemers helpen een goed seizoen te draaien.’ En dat was nodig ook, nadat de horeca tijdens de lockdowns zware klappen kreeg.

Doorlopend schakelen

Inmiddels heeft Kevin zijn aandacht verlegd naar het beleid rond ambulante handel en evenementen. Daarnaast heeft hij de planning-en-control-cyclus van ‘zijn’ afdeling onder zijn hoede, evenals het accounthouderschap met Rijkswaterstaat, dat veel taken en verantwoordelijkheden heeft in Velsen.
Over al deze zaken adviseert Kevin wethouders en collega’s. 
‘Maar een groot deel van mijn werk bestaat uit schakelen tussen bedrijven, ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, bereikbaarheid en duurzaamheid. Daarover zit ik met mensen uit verschillende disciplines om tafel, ook intern. Al die contacten maken het werk zo leuk. In ruim een jaar heb ik goed kunnen proeven wat mij meer en minder bevalt en waar mijn kwaliteiten en interesses het best uit de verf komen.’

Complexe dossiers

En dat houdt nog niet op. Binnenkort komt het Recreatieschap Spaarnwoude er als aandachtgebied bij, een regionaal samenwerkingsverband van meerdere gemeenten. Het liefst zet hij zijn tanden in organiseren en het samenbrengen van partijen. ‘Vooral om complexe dossiers tot een goed einde te brengen. Een andere collega duikt weer liever in de regels en data voor een  subsidiebeschikking. Maar dat je bij één en dezelfde werkgever zo kunt  schuiven en wisselen met taken en portefeuilles zul je niet vaak meemaken.’

Dit artikel stond in het magazine 'JONG en ambtenaar' van februari 2023