Delftplein Santpoort-Noord

Het Delftplein ligt voor een klein deel in gemeente Velsen, aan de zuidelijke kant van Santpoort-Noord en voor een groot deel in de gemeente Haarlem. De ambitie is om minimaal 350 nieuwe woningen te bouwen, waarvan een groot deel sociaal (60%) en het overige deel middeldure woningen (40%).

Er is een grote behoefte aan woningen. In de omgeving van het Delftplein zijn veel voorzieningen te vinden zoals winkels, scholen en openbaar vervoer. 

Wat gebeurt er de komende periode?

Met een stedenbouwkundig bureau denken we samen met gemeente Haarlem  na over wat voor soort buurt het wordt en hoe dit er uit komt te zien. Dit leggen we vast in een ruimtelijke visie en een Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL).

Dit programma bevat een visie, een programma van eisen, een spelregelkaart en beeldkwaliteitsregels. In het PvEL staan de uitgangspunten voor deze planontwikkeling. 
Over de visie en het PvEL gaan we met bewoners en organisaties in gesprek. De gemeenteraden van Haarlem en Velsen stellen uiteindelijk de PvEL vast.

Samenspel inwoners en gemeenten

Er is een klankbordgroep die met de gemeenten in gesprek gaat over de ontwikkelingen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de woningen die rondom het gebied staan en de wijkraad. 

Inzien Programma van Eisen voor de Leefomgeving 

Het programma ligt 6 weken ter inzage: van 24 augustus tot en met 4 oktober 2023. Het concept Programma van Eisen voor de Leefomgeving kunt u downloaden op de website van Haarlem.nl/woningbouw op het Delftplein onder het kopje Documenten.

Ook ligt het programma ter inzage in de publiekshal van de gemeente Haarlem aan de Zijlvest 39. Het concept Programma van Eisen kunt u inzien op afspraak. Maak een afspraak door te bellen naar 14 023. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond doorlopend tot 20.00 uur. 

Het is mogelijk om via inspraak een reactie te geven op het Programma van Eisen voor de Leefomgeving (PvEL). Uw reactie kunt u mailen naar: bestemmingsplannen@haarlem.nl.
Een schriftelijke reactie kunt u versturen naar: 

Gemeente Haarlem
t.a.v. dhr. N.C. Brink
Postbus 511
2003 PB Haarlem

met vermelding van onderwerp: Inspraakreactie ontwerp Programma van Eisen voor de Leefomgeving Delftplein.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projectleider Geert Janssen: gjanssen@velsen.nl of bel 06 41327079.
 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.