De Rauwe Loper

Met het project de Rauwe Loper maken we de routes naar de haven en naar de stranden mooier en toegankelijker voor bezoekers en inwoners.

Het doel is de herkenbaarheid van IJmuiden te vergroten en bezoekers, cruisetoeristen en de inwoners een welkom gevoel te geven.

Aanleiding

IJmuiden wil nadrukkelijk uitnodigend en gastvrijer zijn dan het in eerste instantie overkomt. Veel nieuwe bewoners willen nooit meer weg want IJmuiden heeft unieke kwaliteiten. Kwaliteiten als het gaat om wonen, werken én recreëren.

Om die kwaliteiten beter te benutten wordt de achterdeur opengezet en presenteren we waar IJmuiden bijzonder in is. Dit komt samen in het project de Rauwe Loper. 

Doel Rauwe Loper

De Rauwe Loper heeft als doel om de toegankelijkheid naar de Kust en de Haven te verbeteren. We willen de herkenbaarheid van het DNA van IJmuiden (Rauw aan Zee) vergroten. We willen daarmee bezoekers, cruisetoeristen en de inwoners een welkom gevoel geven. Er zijn verschillende routes naar de zee en de haven. Voor de inrichting van deze routes is een globale visie opgesteld: het Masterplan de Rauwe Loper.

Masterplan de Rauwe Loper

Het Masterplan omschrijft 3 routes. Het gaat om de routes:

 • route naar strand Noordpier (Surf en Staalroute)
 • route naar de haven en IJmuiden aan Zee (de Haven en Pierroute) 
 • route naar IJmuiderslag (de Duin en Strandroute). 

In het plan draait het om zichtbaarheid en herkenbaarheid per route. Het plan omschrijft het type inrichtingselementen (zoals bankjes, informatiepunten en streetart), materialen en kleuren. Onderdelen die passen bij het unieke karakter van IJmuiden. 

Het masterplan gebruiken we als inspiratiedocument. Hierin staan de richtlijnen voor

 • het project de Rauwe Loper
 • andere projecten langs de routes 
 • onderhoud- en beheerswerkzaamheden langs de route. 

Naast ideeën en inspiratiesuggesties is er per route een gereedschapskist ontwikkeld. Hierin is aangegeven welke materialen de basis vormen, zoals beton, staal, hout en asfalt. Ook zijn de goed aansluitende kleuren, oranje, zwart en wit en de conceptvormen bij IJmuiden (grote schaal) opgenomen. Onder het kopje Informatie kunt u het Masterplan De Rauwe Loper downloaden.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Op de routes en op de eindbestemmingen zijn banken van oude meerpalen met de letters IJM geplaatst. Dit verwijst naar de IJmuidense scheepvaart. 

 • Op verschillende plekken staan prullenbakken gemaakt van cortenstaal (ruw roestig metaal) met de letters IJM.
 • De digitale displays zijn vervangen.
 • Op de weg richting strand Noordpier brachten we signing (een pijl met de woorden Strand Noordpier) aan op de weg.
 • Aan de Dokweg en de Heerenduinweg is een plattegrond met cortenstalen dakje geplaatst, geheel in rauwe stijl. 
 • Bij IJmuiderslag, bij de Kop van de Haven, IJmuiden aan Zee en Strand Noordpier staat een verrekijker. 
 • De omgeving van het Cornelis Vreeswijkbeeld bij de rechterstrandopgang van IJmuiden aan Zee is opgeknapt.
 • De Nijntjepalen zijn vervangen.
 • De zoneringspalen op het strand zijn duidelijker en in rauwe stijl aangepast. 
 • Er zijn 2 kunstwerken geplaatst: het FUGA kunstwerk langs het Noordzeekanaal tegenover het Witte theater en het anker bij de steiger van de Halkade. 
 • In de wintermaanden zijn de watertoren en het Zee- en Havenmuseum verlicht (light art). 
 • Op vier locaties is Street art aangebracht langs de Haven- en Pierroute.
 • Op de route naar IJmuiden aan Zee zijn lineaire elementen van cortenstaal met verwijzingen naar de zee aangebracht.

Verbindende schakel

De Rauwe Loper verbindt letterlijk andere (impuls)projecten. Projecten als het Havenkwartier, de Kustplaats IJmuiden en het project van Pont tot Park.

Wat gaan we verder doen?

Het project ronden we in de loop van 2024 af. 

 • Bij de route naar Strand Noordpier kijken we naar manieren om de vindbaarheid te verbeteren. 
 • Voor de route naar IJmuiden aan Zee bekijken we of de vissenmuur bij de Kromhoutstraat kunnen herstellen.

Contact

Wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Mike Rumping  via info@velsen.nl