Collectevergunning

Beschrijving

Voor het inzamelen van geld voor een goed doel is een vergunning nodig.

De gemeente hanteert het landelijk collecterooster zoals dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld. Alle landelijke fondsen hebben hierin een vaste collecteweek en hebben een doorlopende vergunning. Het landelijke collecterooster heeft een aantal vrije periodes.

U vraagt uitsluitend een vergunning aan voor collecteren in de vrije periodes.Op de website van het CBFexterne-link-icoon vindt u het landelijke collecterooster.

Een vergunning kan alleen aangevraagd worden door een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging oftewel een ANBI-organisatie.

Wetgeving

Aanvragen

Het aanvragen van een collectevergunning doet u digitaal. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Aanvraag collectevergunningexterne-link-icoon

Voorwaarden

U moet geregistreerd te staan bij het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon. Bij de aanvraag let de gemeente op het doel van de inzameling, de organisatie en het gewenste tijdstip.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Vergunningen

Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Neemt u hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.