Burgemeester Frank Dales: 'Trots op wat we doen'

03 april 2018
Aandacht voor elkaar

Burgemeester Frank Dales is een verbinder in hart en nieren. ‘Ik wil ervoor zorgen dat iedereen in deze gemeente meedoet!’

‘Ik omschrijf Velsen altijd als Nederland in het klein. We hebben hier alles. Van zware industrie tot nationale natuurparken en van betaald voetbal tot een mooie schouwburg. De zeven kernen die onze gemeente telt hebben allemaal hun eigen karakter. Dat willen we vooral zo houden. Maar samen mogen we best wat trotser zijn op wat hier allemaal gebeurt. Velsenaren zijn vaak veel te bescheiden.’

‘Ik ben er in ieder geval trots op om burgemeester van deze prachtige gemeente te zijn. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. Dat we allemaal een rol spelen in deze gemeenschap. Dat gaat ook steeds beter. Ik merk dat mensen ervoor open staan. Dat ze heel goed beseffen dat als je dingen samen doet het echt een meerwaarde heeft. Velsen heeft te maken met 70.000 individuen, maar de kracht zit ‘m juist in de gemeenschap.’

Saamhorigheid

‘Een mooi voorbeeld vind ik het sociaal-medisch centrum De Burg in Santpoort-Noord, waar verschillende ondernemers samenwerken op het gebied van zorg. Wat de een niet kan bieden, heeft de ander dan wel in huis. Het versterkt elkaar! Of kijk naar de saamhorigheid tijdens de feestweek hier. Dankzij de inzet van vrijwilligers is het elk jaar weer een prachtfeest. En ook bij tegenslagen staan Velsenaren voor elkaar klaar. Denk aan de crowdfundingactie om geld in te zamelen voor een begrafenis van een jong meisje. Dat ontroert me en maakt me trots.’

‘Waar ik me de komende vier jaar ook hard voor maak, is de veiligheid binnen onze gemeente. Daar hoort ook de haven bij. Inwoners moeten zich veilig voelen, jeugd moet zonder zorgen uit kunnen gaan. Drugsoverlast en drugsgebruik hebben mijn volledige aandacht. Daar wil ik meer politiekracht voor inzetten. Velsen kent ontzettend veel evenementen, waarbij veel politie op de been is. Door die verantwoordelijkheid meer bij de organisaties zelf neer te leggen, kan onze politie meer ingezet worden in de strijd tegen drugs. Dat is hard nodig.’

De wijk in

’Maar niet alleen de grote issues hebben m’n aandacht. Ook in de wijken draait het om zorg en veiligheid. Samen met collega Marianne Steijn en de wijkwethouders wil ik meer avonden organiseren waarbij we bewoners vragen naar wat er goed gaat en wat juist meer aandacht nodig heeft. Ik wil weten wat we daaraan kunnen doen, maar ook horen hoe bewoners zelf een steentje kunnen bijdragen. Niemand kan dit alleen, we moeten samen zorgen voor sterke wijken! Op deze manier hoop ik op meer betrokkenheid vanuit alle zeven kernen. Ik weet ook dat we de issues die er spelen, niet met eenzelfde soort oplossing moeten aanpakken. Dat vraagt om maatwerk en niet het ‘one size fitts all’ model.’

‘Werk aan de winkel dus. De mensen zijn nog niet van mij af hoor. Ik wil hier graag tot m’n 70e burgemeester blijven. Tot die tijd wil ik alle Velsenaren op ludieke manieren prikkelen om mee te doen. Dit gaat immers om jou!’

‘We moeten samen zorgen voor sterke wijken.’