Broeklanden Velserbroek

De locatie Broeklanden ligt ingeklemd tussen de Hofgeesterweg, de Broekeroog en de Oostlaan in Velserbroek. De gemeente wil hier de bouw van woningen mogelijk maken.

Plattegrond plangebied Broeklanden Velserbroek

De locatie is nu grotendeels in gebruik als openbaar sportveld. Het overige gedeelte is in gebruik als manege. De eigenaar van de manege wil echter stoppen met de bedrijfsvoering. 
Op het nieuwe sportcomplex in het project Hofgeest is rekening gehouden met de aanleg van een nieuw rugbyveld voor de rugbyvereniging The Smugglers.

Wat gebeurt er de komende periode?

Om op de locatie Broeklanden woningbouw mogelijk te maken moet de bestemming van het terrein worden gewijzigd. 
De eerste stap om te komen tot een gewijzigd bestemmingsplan is het opstellen van een zogenoemd startdocument. In een startdocument wordt vastgelegd welke randvoorwaarden gelden bij de bouw van woningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hoogte van de woningen, de hoeveelheid groen en  waar de parkeerplaatsen komen.

Het startdocument

Het concept startdocument ligt met ingang van 25 maart 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Om het document op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255 567200. Het document is hieronder ook online te raadplegen. 

Reactie indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt (vanaf 25 maart t/m 6 mei 2022), kunnen belanghebbenden een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief te richten aan:

College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

onder vermelding van “Reactie startdocument Broeklanden Velserbroek”. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens. 

Vervolg

Rond de zomer van 2022 wordt het concept startdocument inclusief reacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Geïnteresseerd in een woning?

Wilt u graag op deze mooie locatie wonen? Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Contact 

Heeft u vragen over dit project of wilt u een uitnodiging ontvangen voor de informatiebijeenkomst? Neem contact op met Daan Hendriks: dhendriks@velsen.nl of  06 40573859. 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.