Briefadres

Beschrijving

Inschrijven op een briefadres doet u in de gemeente van de briefadresgever. Op dat adres ontvangt u uw post. U kunt zich op een briefadres laten inschrijven als u geen woonadres hebt.

Er zijn verschillende situaties waarin u een briefadres nodig kunt hebben. Bijvoorbeeld:

  • U bent dakloos
  • U moet een korte periode overbruggen tussen 2 woningen in (maximaal 3 maanden).
  • U verblijft in een zorginstelling.
  • U zit in de gevangenis.
  • U gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als u korter dan 8 maanden weggaat.

U kunt voor een briefadres het adres van familie, vrienden of kennissen gebruiken. De (hoofd)bewoner van het opgegeven briefadres geeft schriftelijk toestemming voor de inschrijving op zijn/haar woonadres.

Verschil woonadres en briefadres

Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere persoon (briefadresgever). Met het adres van de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Een briefadres is daarom nooit een postbus, omdat dit geen persoon is. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Briefadres tijdelijk geldig

Een inschrijving op een briefadres is 3 maanden geldig. Na deze periode bekijkt de gemeente of u het briefadres nog steeds nodig hebt. Daarover krijgt u bericht op uw briefadres.

Aanvragen

Inschrijven op een briefadres doet u in de gemeente van de briefadresgever. Neem telefonisch contact op met burgerzaken via 0255 567200. Burgerzaken maakt met u een afspraak en stuurt het aanvraagformulier toe. 

Naar de afspraak neemt u mee:

  • Uw geldige legitimatiebewijs.
  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de briefadresgever.

U krijgt binnen 2 weken bericht. U hoort dan of uw briefadres is toegekend of afgewezen. Soms vragen we om extra gegevens.

Voorwaarden

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijk persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen.

Een persoon als briefadresgever

Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres in de gemeente Velsen. U moet wel schriftelijk toestemming hebben van deze persoon. De briefadresgever is niet verantwoordelijk voor uw eventuele schulden.

Een instelling als briefadresgever

De briefadresgever kan ook een instelling zijn die volgens het college van burgemeester en wethouders briefadresgever mag zijn. Bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang. Het briefadres is dan het adres van de instelling.

Contactgegevens

Gemeente Velsen Burgerzaken

Bezoekadres

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
1971 EN IJmuiden

Klant Contact Centrum
Burgerzaken werkt op afspraak van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Postadres:
Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Telefoon 0255 567200 of 14 0255 (zonder kengetal)

Website www.velsen.nlexterne-link-icoon
E-mailburgerzaken@velsen.nl