Brief of uitnodiging aan de raad

Uw brief aan de gemeenteraad kunt u op 3 manieren versturen:

 1. Via het contactformulier
 2. E-mailen naar griffie@velsen.nl
 3. Per post versturen naar
  Gemeenteraad Velsen
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden

Wat gebeurt er met uw brief?

 • Alle aan de gemeenteraad gerichte brieven plaatsen we in een overzichtslijst in de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Bij de brief staat hoe de gemeenteraad de brief gaat behandelen.
 • De raadsleden nemen kennis van de inhoud van de brieven en stemmen voor of tegen de behandelvoorstellen in het overzicht. De gemeenteraad behandelt dus niet de inhoud van de brief tijdens deze raadsvergadering.
 • U moet er rekening mee houden dat alle brieven ook door belangstellenden (bijvoorbeeld de krant) ingezien kunnen worden.

De gemeenteraad uitnodigen

Neem eerst contact op met de griffie. De griffie helpt u met het zoeken naar een geschikte datum en verstuurt uw uitnodiging naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen. Lees meer over privacy.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.