Brief of uitnodiging aan de raad

Uw brief aan de gemeenteraad kunt u op 3 manieren versturen:

 1. Via het contactformulierexterne-link-icoon
 2. E-mailen naar griffie@velsen.nl
 3. Per post versturen naar
  Gemeenteraad Velsen
  Postbus 465
  1970 AL IJmuiden

Wat gebeurt er met uw brief?

 • Alle aan de gemeenteraad gerichte brieven plaatsen we in een overzichtslijst in de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Bij de brief staat hoe de gemeenteraad de brief gaat behandelen.
 • De raadsleden nemen kennis van de inhoud van de brieven en stemmen voor of tegen de behandelvoorstellen in het overzicht. De gemeenteraad behandelt dus niet de inhoud van de brief tijdens deze raadsvergadering.
 • U moet er rekening mee houden dat alle brieven ook door belangstellenden (bijvoorbeeld de krant) ingezien kunnen worden.

De gemeenteraad uitnodigen

Neem eerst contact op met de griffie. De griffie helpt u met het zoeken naar een geschikte datum en verstuurt uw uitnodiging naar de gemeenteraad.

De gemeenteraad maakt gebruik van persoonsgegevens van inwoners van Velsen. Dat is privacygevoelige informatie, dus dat doet de gemeenteraad zorgvuldig. Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen. Lees meer over privacy.