Brandweer en brandpreventie

De gemeentelijke brandweer van Gemeente Velsen is samen met 9 andere gemeenten onderdeel van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Het VRK zorgt voor samenwerking bij grote branden of ernstig ongelukken, bij het bestrijden ervan en rampoefeningen. Voorheen werd brandweerhulp geboden binnen gemeentelijke grenzen. Nu worden de brandweereenheden ingezet die het snelst ter plaatse kunnen zijn.

Kijk voor meer informatie op vrk.nlexterne-link-icoon

Brandpreventie

De afgelopen jaren zijn er een aantal branden geweest in woningen in Hoofddorp, Zaandam en Heerlen. Het ging daarbij telkens om woningen waarvan de constructie niet brandwerend genoeg was. Na onderzoek blijkt dat bij sommige woningen van vóór 1980 die in een rij of boven elkaar zijn gebouwd, de zogenaamde “woningscheidende” constructie niet in orde is. Als in zo’n woning brand ontstaat slaat het vuur te snel en te gemakkelijk over naar een buurwoning. Binnen korte tijd kan een hele rij huizen in brand staan. Ook in gemeente Velsen zijn voor 1980 veel van dit soort woningen gebouwd.

Wanneer u eigenaar van een dergelijke woning bent, moet u zelf maatregelen nemen als uw pand niet voldoet; u bent immers zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw eigendom. U kunt een gespecialiseerd bouwbedrijf vragen om advies. Ook kunt u met een hele straat of woonblok gezamenlijk actie ondernemen om de kosten te drukken. Ook in de voorraad van de woningcorporaties zitten risicowoningen. De corporaties werken op dit punt nauw samen met de gemeente.

Er zijn manieren om ervoor te zorgen dat de brandscheiding in orde is. Meestal gaat het niet om dure oplossingen. Het varieert van het aanbrengen van brandwerend PUR-schuim bij kleine kieren tot aan het opmetselen van bouwmuren tot aan het dakbeschot.

Voorkom overslaan van brand naar andere woningen

Een brand kan op drie manieren snel overslaan:

  1. Via het dak, als er openingen of kieren zitten tussen de muren en de dakconstructie.
  2. Via de vloeren tussen woningen, als de plafonds niet voldoende brandwerend zijn uitgevoerd.
  3. Als in een portiek de voordeuren niet voldoende brandwerend zijn, kan een brand via de ene voordeur naar de andere voordeur overslaan.

Gaat u zelf aan de slag met het brandveilig maken van uw woning? Hier onder leest u tips en informatie:

  • U heeft in de meeste gevallen geen omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden die de kans op overslaan van een brand voorkomen.
  • U kunt de werkzaamheden vaak zelf doen. Kleine kieren in bouwmuren kunt u makkelijk zelf opvullen met brandwerend PUR-schuim. Grotere kieren vereisen een andere aanpak. Dat alles staat beschreven in de handreiking. U kunt de gemeente ook vragen om u de uitgebreide handreiking toe te sturen.
  • Wanneer u de werkzaamheden niet zelf doet, neem dan een gecertificeerd bouwbedrijf in de arm, dat op de hoogte is van de veiligheidsregels. Dit is bij voorkeur een bedrijf met een ISO 9001 certificaat.
  • De brandweer doet bij particulieren geen preventieve controle.
  • De gemeente komt ook niet langs om te kijken of de brandveiligheid in orde is. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen pand. Mogelijk kan de  gemeente wel een steekproef houden om te bepalen of er is voldaan aan de brandveiligheidseisen.
  • Bouwtekeningen geven over het algemeen geen informatie over brandveiligheid. Wanneer er een probleem is met brandwerendheid speelt zich dit meestal af op een ander niveau, dat niet zichtbaar is op bouwtekeningen. Een bouwtekening opvragen bij de gemeente kost bovendien geld.