Bram Diepstraten

Wethouder, 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Economische zaken: lokale economie, detailhandel, horeca, recreatie en toerisme, strandzaken, evenementen, citymarketing
 • Mobiliteit incl. verkeersveiligheid
 • Sport
 • Digitalisering en informatievoorziening
 • Samenspel en participatie
 • Regionale samenwerking op bestuurlijk/college niveau (i.s.m. burgemeester Frank Dales)

Projecten en Programma’s

 • Visie op Velsen
 • Stadionontwikkeling / Schoonenberg

Wijkwethouder

 • IJmuiden-Noord
 • Velserbroek

Nevenfuncties als collegelid 

 • Voorzitter algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude
 • Commissaris Kennemerstrand N.V.
 • Vertegenwoordiger algemene ledenvergadering Coöperatie Dimpact
 • Voorzitter Stuurgroep IJmond Bereikbaar
 • Lid Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad Haarlem-IJmond
 • Lid Commissie Informatiesamenleving Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Persvragen

06 407 012 35 (Monique van der Velden).

Voor dringende persvragen buiten onze kantooruren die absoluut niet kunnen wachten, kunnen alleen journalisten bellen met het piketnummer van team Communicatie: 0255 567442.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.