Bodemonderzoek

Beschrijving

Het is niet toegestaan om te bouwen op verontreinigde grond. Daarom vraagt de gemeente bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de grond beoordeeld op de gebruiks(on)mogelijkheden. De Omgevingsdienst IJmond beoordeelt het onderzoek en adviseert de gemeente. De gemeente beoordeelt of u bij niet-ernstige gevallen van bodemverontreiniging mag bouwen.

Een bodemonderzoek is niet nodig als het gaat om een bouwwerk dat de grond niet raakt - bijvoorbeeld een dakkapel - of als het gaat om een gebouw waarin niet voortdurend mensen wonen of werken.  Bijvoorbeeld een schuur of een loods.

Het onderzoek moet door een gespecialiseerd bureau worden uitgevoerd. Kijk op de website odijmond.nl voor meer informatie.

Bedrijven

Van bedrijven vragen wij soms een ander soort bodemonderzoek. Het gaat in dat geval om de bescherming van de bodem en het grondwater.

Het onderzoek moet door een gespecialiseerd bureau worden uitgevoerd. Kijk op de website odijmond.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Omgevingsdienst IJmond

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Balie: Op werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur

Postadres:
Postbus 325,
1940 AH Beverwijk

Telefoon: 0251-263863

E-mail:
info@odijmond.nl

Website:
www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.