Boa's en bodycams

Buitengewoon opsporingsambtenaren of boa's zijn medewerkers van de gemeente met een opsporingsbevoegdheid. Ze ondersteunen de politie bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De boa's in gemeente Velsen zijn uitgerust met een bodycam.

In de gemeente Velsen werken buitengewoon opsporingsambtenaren oftewel boa's. U kunt ze elke dag lopend, in de auto of op de fiets tegenkomen. Ze zijn te herkennen aan hun uniform met logo. De boa's helpen u, maar spreken u er ook op aan als u zich niet aan de regels houdt.

Bodycams

Boa’s van de gemeente Velsen dragen een bodycam. Een bodycam is een kleine camera. De boa’s dragen hem goed zichtbaar op het uniform. Doel is het verminderen van agressie en geweld tegen boa’s. Uit onderzoek blijkt dat het dragen van een bodycam hun werk veiliger maakt.

Opnames maken

Een boa hoeft geen toestemming te vragen aan personen die in beeld komen. De gemeente Velsen heeft een belang als werkgever om de boa's veilig hun werk te laten doen. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze veiligheid genoeg reden om de camera in te zetten zonder toestemming te vragen. Op de pagina Privacy leest u hoe gemeente Velsen met uw persoonsgegevens omgaat.

Gebruik van de opnames

De opnames mogen alleen worden gebruikt voor:

  • Aangifte bij de politie na geweld tegen een boa.
  • Beoordeling van een incident door de boa’s om in het vervolg veiliger te kunnen werken.
  • Een klacht of inzageverzoek door iemand die gefilmd is.
  • Politie en justitie kunnen de opnames vorderen. Dit betekent dat ze opnames kunnen opvragen als dit nodig is bij een onderzoek.

Bescherming persoonsgegevens

De bodycam slaat de beelden versleuteld op. Niemand kan ze ter plekke bekijken of wissen.

Alleen een paar medewerkers hebben toegang tot de beelden. De boa kan de opnames niet zelf verwijderen.

De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd. Behalve als ze nodig zijn voor een aangifte of afhandeling van een klacht of incident.

Beelden bekijken

Als u gefilmd bent, dan heeft u het recht deze beelden te bekijken. U moet dan binnen 28 dagen na het maken van de opnames laten weten dat u deze wilt zien. Na 28 dagen worden de beelden automatisch verwijderd.

U heeft alleen het recht om beelden van uzelf te bekijken. Andere personen die in beeld komen of waarvan de stem is opgenomen, worden onherkenbaar gemaakt.

Verzoek sturen

Als u bent opgenomen en de beelden wilt zien, kunt u een e-mail sturen naar toezichthouders@Velsen.nl. Vermeld bij het verzoek

  • uw eigen naam.
  • indien van toepassing, de namen van de mensen die ook in beeld zijn gekomen.
  • de dag van de opname.