Bijzonder transportontheffing

Beschrijving

U mag niet zomaar grote goederen of gevaarlijke stoffen vervoeren binnen de grenzen van de gemeente. Wilt u iets vervoeren dat groter, breder of zwaarder is dan is toegestaan? Vraag dan een ontheffing aan bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).

Vraag ontheffing aan als:

  • Het om gevaarlijke stoffen gaat.
  • Het transport buiten de wettelijke transporteisen valt.
  • Er geen alternatieven mogelijk zijn (bijvoorbeeld vervoer in delen).
  • U laadt en lost binnen gemeente Velsen.

Grote voertuigen

Hebt u een bijzonder vervoersmiddel? Dan mag u niet zonder toestemming de weg op. Het gaat dan om brede, lange of zware voertuigen die volgens het Voertuigreglement verboden zijn op de openbare weg. U kunt een vrijstelling van dit verbod aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)

Aanvragen

Grote goederen of gevaarlijke stoffen

Een ontheffing vraagt u aan bij de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ): odijmond.nl.

Grote voertuigen

Een vrijstelling voor grote voertuigen vraagt u aan bij de RDW: rdw.nl.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het vervoer van gevaarlijke stoffen op andere wegen dan die welke voor dat transport zijn aangewezen, is verboden. Dit betekent dat vervoer van gevaarlijke stoffen in principe niet binnen de bebouwde kom wordt toegestaan.
  • U kunt (als inwoner, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor een ontheffing van dit verbod. Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan kan de gemeente u deze ontheffing verlenen.
  • Het is in dit verband van belang dat u aangeeft waarom u het vervoer niet anders kunt regelen, bijvoorbeeld omdat u moet laden of lossen binnen de bebouwde kom.

Contactgegevens

Bezoekadres: Stationsplein 48b, 1948 LC Beverwijk
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk
Telefoonnummer: 0251-263 863
Faxnummer: 0251-263 888
Website: www.odijmond.nl

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.