Bijstandsnormen per 1 juli 2024

Overzicht van de bedragen Participatiewet die per 1 juli 2024 gelden. Alle bedragen zijn netto bedragen.

Basisnorm alleenstaande en alleenstaande ouder met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 18 t/m 20 jaar€  323,03
Alleenstaande of alleenstaande ouder 21 tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.308,45

Gezin 18 tot pensioengerechtigde leeftijd met vakantietoeslag
Gezin, personen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd€ 1.869,21
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar zonder kinderen€    646,06
Gezin, 2 personen 18 t/m 20 jaar met kinderen€ 1.019,90
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ zonder kinderen€ 1.257,64
Gezin, 2 personen 1 van 18 t/m 20 en 1 van 21+ met kinderen€ 1.631,48

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd met vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 1.456,85
Gezin, 1 of meer gezinsleden pensioengerechtigde leeftijd€ 1.976,64

Kostendelersnorm (tot pensioenleeftijd) met vakantietoeslag
2-persoonshuishouden€ 934,61
3-persoonshuishouden€ 809,99
4-persoonshuishouden€ 747,68
5-persoonshuishouden€ 710,30
6-persoonshuishouden€ 685,38

Verblijf in inrichting
Alleenstaande of alleenstaande ouder€ 414,31 
Toeslag zorgverzekering€    42,00
Gezinnen€ 644,45 
Toeslag zorgverzekering€    95,00
In aanmerking te nemen inkomen uit studiefinanciering juli 2024 t/m december 2024
HBO / WOMBO
Thuiswonend€ 872,60€ 612,65
Uitwonend€ 1.053,66€ 865,25
Toeslag eenoudergezin€ 304,84€304,84

Vermogensgrenzen
In woning gebonden vermogen€ 63.900
Alleenstaande€   7.575
Alleenstaande ouder of het gezin€ 15.150

Vrijgelaten middelen
25% inkomsten uit arbeid, maximum per maand€ 269
12,5% inkomsten uit arbeid alleenstaande ouder,
maximum per maand
€ 167,79
15% inkomsten uit arbeid, persoon die
medisch uren-beperkt is
€ 170,18
15% inkomsten uit arbeid van persoon in doelgroep loonkostensubsidie (tijdelijk)€ 170,18
15% inkomsten uit arbeid van persoon in doelgroep loonkostensubsidie (verlengde)€ 170,18

Individuele inkomenstoeslag
Alleenstaande€ 506
Alleenstaande ouder€ 632
Gezin€ 695

Individuele studietoeslag per maand
21-jarigen en ouder€ 359,57
20-jarigen en ouder€ 287,66
19-jarigen en ouder€ 215,75
18-jarigen en ouder€ 179,79
17-jarigen en ouder€ 142,04
16-jarigen en ouder€ 124,06
15-jarigen en ouder€ 107,88
Vrijlating stagevergoeding€ 215,75

Minimaregelingen
Sociaal culturele activiteiten (per gezinslid per
kalenderjaar), maximaal
€ 75
Indirecte schoolkosten (per kind dat op het
basisonderwijs zit)
€ 50
Indirecte schoolkosten (per kind tot 18 jaar dat op het
voortgezet onderwijs zit)
€ 270
Extra toeslag voor kinderen (4 - 18 jaar): voor actieve deelname aan sport / cultuur via Jeugdfonds Sport & Cultuur€ 250 / € 350