Bijstand vanaf pensioenleeftijd

Beschrijving

Geen volledige uitkering

Als u geen volledige AOW-uitkering ontvangt, kunt u misschien een aanvulling krijgen: de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Dit is een bijstandsuitkering die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitbetaald. Kijk hiervoor op svb.nl voor de mogelijkheden.

Volledige uitkering

Ontvangt u wel een volledig AOW-uitkering? Dan hebt u automatisch een minimuminkomen en komt u niet in aanmerking voor bijstand. Wel komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Kwijtschelding betekent dat u deze kosten niet hoeft te betalen. U regelt dit via de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.