Beschikkingen

U heeft het recht om te weten wat de gemeente allemaal doet. Zonder dat u daar eerst om hoeft te vragen. Dit recht is vastgelegd in de Wet open overheid. Dit betekent dat wij allerlei informatie openbaar maken, zoals beschikkingen.

Een beschikking is een schriftelijk besluit van de gemeente dat van toepassing is op individuele gevallen. Voorbeelden van beschikkingen zijn toestemmingen om te bouwen, vergunningen voor evenementen en het verlenen van subsidies. 

Tijdens het proces van het beoordelen van een vergunning worden aankondigingen en mededelingen geplaatst op officiële bekendmakingen. Ook worden daar digitale documenten gepubliceerd om in te zien.   

Er wordt momenteel gewerkt aan het beschikbaar maken van alle beschikkingen. Uiterlijk eind 2024 zijn deze gereed. Op overheid.nlexterne-link-icoon wordt een deel van de beschikkingen reeds gepubliceerd.