Bericht inwonersbijeenkomst 13 juli gaat niet door in huidige vorm

Bericht aan de inwoners van Santpoort-Zuid van wethouder Sebastian Dinjens over de inwonersbijeenkomst van 13 juli 2023 over het onderzoek van de opvangplekken in Santpoort-Zuid. Deze gaat in de oorspronkelijke vorm niet door. Inwoners kunnen wel in gesprek gaan met de wethouders en medewerkers van gemeente Velsen.

Beste inwoners van Santpoort-Zuid,

U heeft waarschijnlijk meegekregen dat afgelopen vrijdag het kabinet is gevallen op het vluchtelingenvraagstuk. Hierdoor heeft het college van B en W besloten een pas op de plaats te maken met het onderzoek naar de geschiktheid van sportpark De Elta en Handgraaf voor de opvang van vluchtelingen.

U heeft zich aangemeld voor de inwonersbijeenkomst op donderdag 13 juli. Deze bijeenkomst gaat door de ontwikkelingen NIET door in de oorspronkelijke vorm.

Wilt u nu toch in gesprek? Donderdag 13 juli tussen 19.30 en 21.30 uur zijn leden van het college van B en W en medewerkers van de gemeente aanwezig in het Telstar stadion. Er zal geen formeel programma zijn. Er is dus ook geen start met een plenair gedeelte. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

 Ik leg u graag uit waarom we hiervoor gekozen hebben. De opdracht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders was het onderzoeken van de geschiktheid van een locatie voor de opvang van 250-300 vluchtelingen op de lange termijn, vanaf eind 2024. Daarbij was de opdracht in eerste instantie te kijken naar de locaties De Elta en Handgraaf en als die locaties niet voldoende of niet mogelijk bleken, ook andere locaties in ogenschouw te houden. 

De raad gaf deze opdracht in het kader van de verwachte invoering van de spreidingswet. In deze concept wet werd elke gemeente verplicht om een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen. Door de val van het kabinet is de invoering van de spreidingswet onzeker geworden. Maar ook de principes waarop de spreidingswet zijn gebaseerd zijn niet meer zeker. Hoewel het waarschijnlijk is dat er altijd sprake zal zijn van een vorm van spreiding, weten we nu niet precies hoe dat uitgangspunt eruit gaat zien. We weten bijvoorbeeld niet of het uitgangspunt blijft om vluchtelingen op basis van inwonersaantal over Nederland te verdelen.

Daarom willen we een pas op de plaats maken met het onderzoek naar de geschiktheid van locaties De Elta en Handgraaf. We moeten eerst opnieuw bekijken hoe het onderzoek dat we willen doen eruit moet zien. Daarover gaan we naar verwachting in september in gesprek met de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad in september besluit het onderzoek naar De Elta en Handgraaf voort te willen zetten, gaan we alsnog met u in gesprek om input op te halen over het onderzoek. Dat geldt ook als er vanuit de landelijke overheid duidelijkheid komt over de opdracht aan gemeenten in de opvang van vluchtelingen. U krijgt dan uiteraard alsnog de mogelijkheid om aan te geven welke zaken u belangrijk vindt in het onderzoek naar de geschiktheid van De Elta en Handgraaf. 

Alle inwoners van Santpoort-Zuid krijgen eind deze week een brief met een uitleg over de stand van zaken. Deze brief publiceren we aan het einde van de week ook op www.samenspel.nlexterne-link-icoon. Hier vindt u daarnaast veel gestelde vragen en antwoorden over het onderzoek naar de opvang van vluchtelingen op locaties De Elta en Handgraaf.

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders 

Sebastian Dinjens