Bereken uw recht

Beschrijving

De gemeente Velsen heeft allerlei financiële regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Veel mensen kennen die regelingen niet of denken dat ze daar geen recht op hebben. Op de website Bereken uw rechtexterne-link-icoon kunt u zelf testen of u in aanmerking komt voor een vergoeding of uitkering.

Welke regelingen?

Deze website toetst de volgende regelingen:

  • Bijzondere bijstand
  • Declaratieregeling sociaal-culturele activiteiten
  • Individuele inkomenstoeslag
  • Collectieve korting premie zorgverzekering