Beeldkwaliteitsfonds Velsen

De gemeente wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontwikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit en heeft daarvoor de gemeente Velsen een subsidie toegekend van €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied IJmuiden. Met dit fonds worden bedrijven gestimuleerd de gevels en voorterreinen van hun bedrijfspanden te verbeteren.

Om welke type ingrepen gaat het?

De stimuleringsbijdrage is voor duurzame fysieke ingrepen waardoor het aanzicht van uw bedrijfspand en/of voorterrein vanaf de openbare weg of water verbetert. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan duurzaam materiaalgebruik bij gevelrenovatie, de aanleg van groenvoorzieningen op voorterreinen en het verfraaien van de entree, oprit en parkeerplaatsen.

Hoogte stimuleringsbijdrage?

De bijdrage aan een fysieke ingreep bedraagt maximaal 25% van de investering, met een minimum van € 2.500 exclusief BTW en een maximum van € 15.000 exclusief BTW per aanvraag.

Subsidieaanvragen vanuit het Beeldkwaliteitsfonds kunnen niet meer worden ingediend, aangezien de uiterste datum van indiening (30 september 2021) is verstreken. Een beoordelingscommissie bekijkt of uw aanvraag past binnen de voorwaarden van de raadsverordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020 - 2022 en de Welstandsnota 2015 van de gemeente Velsen.

Meer informatie

Gereedmelding

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond moet het project binnen 1 maand na voltooiing gereed gemeld worden. De gereedmelding moet met het digitaal beschikbaar gestelde formulier ‘opleverrapport en uitbetalingsverzoek’ worden ingediend. Dit formulier inclusief bijlagen dient per e-mail verstuurd te worden naar Beeldkwaliteitsfonds@velsen.nl.

Het college neemt binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie een besluit. U ontvangt hierover een brief. Binnen vier weken na het besluit tot vaststelling wordt de subsidie uitbetaald op een door de subsidieontvanger opgegeven bankrekening. Er worden geen voorschotten verstrekt aan aanvragers.

Contact

Voor vragen over vergunningen/ontheffing kunt u terecht bij:

Ondernemersloket, gemeente Velsen
Telefoon: 0255 567436 (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur tot 14.00 uur)
E-mail: ondernemersloket@velsen.nl of het contactformulierexterne-link-icoon.

Voor vragen over duurzaamheidsmaatregelen kunt u terecht bij:

Omgevingsdienst IJmond, locatie Beverwijk (hoofdvestiging)
Stationsplein 48b
1948 LC Beverwijk
Telefoonnummer: 0251 263863