Bedrijfsvoering

De vier vraagstukken die centraal staan in de Strategische Agenda 2020 vragen om gezamenlijke inzet van onze medewerkers; samenspel dus ook binnen de gemeentelijke organisatie.

De leidende principes daarin zijn ‘dichter bij de inwoners en bedrijven’) en ‘transparant in werkwijze en communicatie’. Zo creëren we een steeds wendbaardere organisatie, waarin we nieuwe manieren zoeken om dichter bij de inwoner te opereren. Dit doen we bijvoorbeeld door meer wijkgericht te werken (wijkgerichte teams in het sociaal domein, serviceteams in de openbare ruimte), door diverse vormen van overheidsparticipatie in te zetten en steeds meer gericht te zijn op de integrale opgaven buiten (opgavegericht werken in plaats van taakgericht werken).Ter onderbouwing van de ingezette koers van de organisatieontwikkeling heeft de directie gesprekken gevoerd met management en medewerkers vanuit de gedachte dat we beweging alleen gezamenlijk op gang kunnen brengen.

Kaders

Hieronder vindt u alle kaders die specifiek voor dit onderwerp geldend zijn in Velsen.

Gemeenteraad en college van B en W

Juridisch

Financiën en begroting

Inkoop

Personeel