Arjen Uytendaal (D66V): Praten over de inhoud

26 april 2023
Raadscolumn

Nadat ik eerder al in de Gemeenteraad was gekozen voor de periode 2006-2014 zit ik nu alweer 10 maanden in de Gemeenteraad voor de periode 2022/2026. Er is heel wat veranderd. Behalve dat er nu meer partijen (11) in de Raad zitten en er dus meer meningen en discussies zijn, is alles ook veel meer gedigitaliseerd en transparanter. Kwam er in 2006 nog een bode aan de deur met het ‘blauwe boekje’ met alle stukken voor de raadsvergadering, nu staan de stukken meteen online. Alle vergaderingen worden gestreamd en staan op internet. Even kijken wie wat over welk onderwerp heeft gezegd, is maar een paar muisklikken weg. En je kunt dan ook meteen zien wat die persoon heeft gestemd. En dat kan dan ook nog meteen op social media gezet worden.

In deze fase in mijn leven heb ik meer tijd om naar zoveel mogelijk werkbezoeken en bewonersbijeenkomsten te gaan. Ik probeer daar altijd een verslag van te maken wat u vervolgens op mijn Facebook pagina kunt lezen. Ik hou wel van die openheid en transparantie, omdat zo ook de feiten voor iedereen makkelijk en snel te vinden zijn. Ik ga graag een gesprek aan op basis van feiten en inhoud.

Bij ons in de fractie focus ik me op Recreatie en Toerisme, Gemeentefinanciën en de lokale Economie. Met name alle ontwikkelingen in de IJmond, met betrekking tot verduurzaming van de maakindustrie, de teloorgang van de visserij en de energietransitie kansen op de Noordzee gaan heel erg hard. Want steeds meer wordt het water en de Noordzee een toevluchtsoord van wat we op het land niet meer kunnen of willen accommoderen. Windmolens, zonne-energieparken voor de energietransitie, maar ook woonruimte, denk bijvoorbeeld aan het schip voor de asielzoekers.
Dit levert voor veel ondernemers kansen op, zoals in de offshore dienstverlening, verduurzaming met nieuwe toepassingen met groene waterstof, maar ook voor nieuwe vormen van visserij (-kweek) in de windmolenparken. Het blijft echter een uitdaging of we voldoende mensen hebben om de gewenste versnelling van de verduurzaming ook te gaan realiseren.

Ik hou u op de hoogte van al deze ontwikkelingen en ga graag met u in gesprek over de inhoud, auytendaal@velsen.nl.