Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en horecavergunning)

Beschrijving

Een alcoholwetvergunning (voorheen: drank- en horecawetvergunning) vraagt u aan als u bedrijfsmatig alcoholhoudende dranken wilt schenken of verstrekken in een horecabedrijf.

Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 1. voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés
 2. voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines
 3. voor slijterijen.

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt verstrekken, schenken of verkopen.
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert.
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV).

Heeft u meerdere vestigingen?

Neem dan contact op met Vergunningen via 0255 567200.

Tapontheffing

Een tapontheffing vraagt u aan als u maximaal 12 dagen zwak alcoholische drank wilt schenken. Deze drank heeft een alcoholpromillage van minder dan 15%.

Vragenlijst

De wet Bibob (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) moet voorkomen dat de overheid onbewust criminele activiteiten ondersteunt. Daarom moet u de Bibob vragenlijst invullen. Na een aanvraag screent de politie alle mensen die genoemd worden in de aanvraag. Lees meer over Beleidsregels Wet Bibob Velsen 2020.

Op 1 juli 2021 geldt de nieuwe Alcoholwet. Vergunningen die zijn afgegeven vanuit de Drank- en Horecawet blijven door deze wetswijziging onverminderd geldig.

Aanvragen

Er zijn 4 soorten aanvragen en 1 meldingsformulier:

1. Nieuwe aanvraag

Vul het digitaal formulier Drank- en horecavergunning en de Bibob vragenlijst in.

2. Wijzigen bestaande vergunning

Vul het digitaal wijzigingsformulier in.

3. Wijzigen leidinggevende(n)

Vul het formulier wijziging leidinggevenden in. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Bij de aanvraag stuurt u mee:

 • Een geldige registratieverklaring Sociale Hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen. Houdt u er rekening mee dat niet alle diploma's uit het verleden geldig zijn.
 • Vanaf 1 juli 2023 houdt de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) het Register Sociale Hygiëne bij. Ook zal Lcsh de erkenning van diploma’s Sociale Hygiëne vanaf dat moment verzorgen. Bestaande erkenningen (van LEC-SVH) worden door Lcsh overgenomen.
 • Op de nieuwe website www.registersocialehygiene.nl kunt u zich registeren, de registratie herbevestigen, het register raadplegen en als u vragen heeft contact opnemen met het klantcontactcentrum

Registraties van voor 1 juli 2023 herbevestigen

Iedereen die vóór 1 juli 2023 al geregistreerd stond in het register, vragen wij hun registratie vanaf 1 juli en uiterlijk binnen 5 jaar opnieuw te bevestigen . Aan deze herbevestiging zijn geen kosten verbonden. Na 5 jaar worden de niet-bevestigde registraties verwijderd.

4. Tapontheffing aanvragen

Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken zonder vergunning kan een ontheffing worden aangevraagd, bijvoorbeeld tijdens een evenement. Vul het aanvraagformulier tapontheffing in.

Stuur deze met bijlagen naar:

Gemeente Velsen
Vergunningen
Postbus 465
1970AL IJmuiden

5. Melden terras bij openbare inrichting

Vul het online meldingsformulier terrasmelding in. Dit formulier kunt u digitaal versturen. Let op: via Firefox werkt de verzendknop niet. Gebruik hiervoor een andere browser.

Voorwaarden

Voordat u een vergunning krijgt

De gemeente controleert of uw inrichting en de personen die op de aanvraag genoemd worden aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • alle leidinggevenden hebben een Verklaring Sociale Hygiëne en staan geregistreerd in het register van SVH (Sociale Verklaring Hygiëne).
 • alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden.
 • het pand waarin u de horeca-inrichting vestigt, moet voldoen aan alle inrichtingseisen. Meer informatie vindt u op Bouwbesluit 2012.

Terras melden bij openbare inrichting

 • Het terras moet dichtbij een horecabedrijf met vergunning komen.
 • Het terras is niet in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Kosten

Kosten aanvraag horecavergunning 2023

Omschrijving Kosten
Nieuwe aanvraag Alcoholvergunning (voorheen: Drank- en Horecavergunning) €   536,75

Wijzigen van gegevens van leidinggevende(n) in een bestaande Alcohol/Drank- en Horecavergunning voor maximaal 3 personen. 
Voor elke volgende bijschrijving van de gegevens van een leidinggevende, per leidinggevende.

€   268,35
€     99,25
Exploitatievergunning horecabedrijf €   325,50
Terrasvergunning €   268,35
Tapontheffing €     94,55

 

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) regelt de betalingen van de leges voor de gemeente Velsen.

Zie ook Verordening Leges 2023, Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn, Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten.

 

Bijzonderheden

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Als tijdens de aanvraag blijkt dat dit termijn niet gehaald wordt, mag die eenmalig verlengd worden.

Contactgegevens

Gemeente Velsen / Vergunningen
Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur/
Voor technische en vakinhoudelijke vragen aan een vakspecialist moet een afspraak gemaakt worden. Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal) of 0255 567200.

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.