Ahmet Karateke (PvdA Velsen): Leefbare wijken met aandacht voor elkaar

03 november 2022
Raadscolumn

Ik woon al sinds mijn geboorte in IJmuiden en draag graag een steentje bij aan mijn omgeving. Tijdens mijn studiejaren ben ik gestart met vrijwilligerswerk en na enkele jaren heb ik ervoor gekozen om mijn mouwen op te stropen en politiek actief te worden.

In mijn rol als raadslid in de gemeente wil ik ervoor zorgen dat wij met z'n allen fijn en veilig kunnen wonen. Ik zie dagelijks dat een fijne buurt bijdraagt aan het gevoel van veiligheid. Dat wil ik graag terugzien in alle wijken in Velsen. Dat is de reden dat ik mij inzet voor de bevordering van veiligheid en de aanpak van overlast voor alle Velsenaren van jong tot oud. 

Problemen in een wijk zijn er niet van de ene op de andere dag, maar ontstaat als het jarenlang niet aangepakt wordt. De verandering kan dan jaren duren om dingen weer op orde te krijgen. En zelfs als we denken op de goede weg te zijn, kan het toch ineens misgaan. Daarom is het goed om te blijven investeren in de leefbaarheid van wijken, dit kan door buurthuizen, meer speelplekken, goede straatverlichting en meer groen in de openbare ruimte.

Door in te zetten op een andere inrichting van de openbare ruimte met speel- en beweegplekken voor kinderen, volwassenen en ouderen brengen we Velsen in balans. We stimuleren ontmoeting en beweging en vergroten zo de onderlinge betrokkenheid in wijken. Dit is hard nodig in een tijd waarin ieder zich individueel en vooral digitaal door de samenleving beweegt. Een tijd waarin we soms vergeten om ons heen te kijken, er voor elkaar te zijn.

We moeten als gemeente meer mogelijkheden bieden om op een laagdrempelige manier te bewegen en elkaar te ontmoeten. Daarvoor zijn speelplekken voor kinderen nodig, maar ook beweegruimte voor volwassenen en ouderen. Bewegen en ontmoeting in de buitenruimte is belangrijk voor de gezondheid, maar zorgt ook voor verbinding met elkaar.

Een fijne leef- en woonomgeving kan alleen als we samen de schouders eronder zetten. Daarvoor zijn de contacten met inwoners, verenigingen en ondernemers waardevol. Dus ziet u kansen om in uw wijk de leefbaarheid te vergroten, dan kom ik graag bij u langs langs.