Adviescommissies

Commissie Stedelijk Schoon

De commissie Stedelijk Schoon bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De commissie geeft welstandsadviezen aan het college van burgemeester en wethouders over aanvragen van nieuwe bouwprojecten. Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of een standplaats, zoals een bloemenkraam moet passen in de omgeving en voldoen aan de eisen van welstand. Deze eisen staan in de Welstandsnota 2015. De commissie maakt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden.

Bel voor meer informatie 14 0255.

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college van burgemeester en wethouders over naamgeving van openbare ruimten, zoals straten, pleinen, terreinen, wateren, parken etc.

Heeft u vragen? Bel 14 0255 of stuur een e-mail naar info@velsen.nl t.a.v. Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat uit drie professionele kunstenaars die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de artistieke en technische aspecten van het kunstbeleid. Zij adviseert over aankoop, het verlenen van kunstopdrachten, het aannemen van kunstschenkingen en het tentoonstellen van beeldende kunst. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

Lees meer over de Kunstcommissie

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.