Adviescommissies

Adviescommissie voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit

De adviescommissie voor erfgoed en ruimtelijke kwaliteit bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen. Deze adviescommissie is de opvolger van de Commissie Stedelijk Schoon. De commissie geeft welstandsadviezen aan het college van burgemeester en wethouders over wijzigingen aan monumenten en ander cultureel erfgoed en over aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Aanpassingen moeten passen in de omgeving en voldoen aan de eisen die staan in de Welstandsnota 2015. 

Bel voor meer informatie 14 0255

Commissie Naamgeving Openbare Ruimte

De Commissie Naamgeving Openbare Ruimte adviseert het college van burgemeester en wethouders over naamgeving van openbare ruimten, zoals straten, pleinen, terreinen, wateren, parken etc.

Heeft u vragen? Bel 14 0255 of stuur een e-mail naar info@velsen.nl t.a.v. Commissie Naamgeving Openbare Ruimte.

Kunstcommissie

De Kunstcommissie bestaat uit drie professionele kunstenaars die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de artistieke en technische aspecten van het kunstbeleid. Zij adviseert over aankoop, het verlenen van kunstopdrachten, het aannemen van kunstschenkingen en het tentoonstellen van beeldende kunst. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over het beheer van het gemeentelijk kunstbezit.

Lees meer over de Kunstcommissie