Begin 2018 zijn wij gestart met het project Pontplein.

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe de doorstroming en de veiligheid op het Pontplein met een nieuwe inrichting verbeterd kan worden met het oog op de toenemende verkeersdruk.

Er zijn 8 mogelijke varianten geschetst die we besproken hebben met verschillende stakeholders zoals Rijkswaterstaat, nutsbedrijven en omwonenden. Naar aanleiding van de gesprekken zijn in 2019 de varianten verder uitgewerkt, waarbij ook combinaties tussen varianten zijn ontstaan. Inmiddels is er een voorkeur uitgesproken voor 1 variant. We zijn op zoek naar manieren om deze variant te financieren (zie nieuwsbrief 6).  Voor de meest actuele informatie, zie de nieuwsbrieven hieronder.

Meer informatie

U kunt u ook aanmelden voor de nieuwsbrief

Hoe ziet de voorkeursvariant eruit?

Vragen?

Reacties, initiatieven of vragen stuurt u naar pontplein@velsen.nl

*De nieuwsbrieven werken niet in Internet Explorer