Begin 2018 zijn wij gestart met het project Pontplein.

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe de doorstroming en de veiligheid op het Pontplein met een nieuwe inrichting verbeterd kan worden met het oog op de toenemende verkeersdruk.

Er zijn 8 mogelijke varianten geschetst die we momenteel bespreken met verschillende stakeholders zoals Rijkswaterstaat, nutsbedrijven en omwonenden. Lezers van de Jutter/Hofgeest hebben zich tot en met december 2018 kunnen opgeven om mee te praten over de verkeerskundige inrichting van het plein. Met deze groep gaan we de varianten bekijken vanuit het oogpunt van een weggebruiker.

Naar aanleiding van de gesprekken worden in 2019 de varianten verder uitgewerkt, waarbij ook combinaties tussen varianten kunnen ontstaan. Het aantal varianten wordt teruggebracht en de haalbaarheid wordt verder onderzocht. Hierna ligt nog niets vast, het college beslist hoe de plannen verder worden uitgewerkt en er volgt nog formele inspraak.

Meer informatie

Vragen?

Reacties, initiatieven of vragen stuurt u naar pontplein@velsen.nl

*De nieuwsbrieven werken niet in Internet Explorer