Activiteiten in de wijken

Velsen is een veelzijdige gemeente en telt 10 wijken. Omdat iedere wijk zijn eigen aandachtsgebieden heeft als het gaat om de leefbaarheid in de wijk en hiermee verschillende professionele organisaties (partners) bezig zijn, ligt de nadruk op totstandkoming van een integrale aanpak per aandachtsgebied per wijk samen met de partners. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. 

Wijkplatforms

De gemeente werkt samen met wijkplatforms: groepen van betrokken wijkbewoners die weten wat er in een wijk gebeurt en wat belangrijk is voor de bewoners.

Lees meer over de wijkplatforms

Bewoners- en wijkinitiatieven

Velsen heeft geld voor 'bewonersinitiatieven' en werkt graag mee aan plannen om uw wijk, buurt of straat leuker, mooier, veiliger en socialer te maken.

Lees meer over bewoners- en wijkinitiatieven

Wijkteams

In de gemeente Velsen zijn in iedere wijk verschillende wijkteams actief. De wijkteams zorgen voor een veilige, schone en prettige wijk.

In deze wijkteams zitten professionals van:

  • de gemeente
  • politie
  • wooncorporaties
  • SportSupport
  • Stichting Welzijn Velsen
  • het Sociaal Wijkteam Velsen
  • het Jeugdnetwerk 
  • de wijkplatforms 
  • actieve bewonersgroepen.

Samen zorgen zij voor een veilige, schone en prettige wijk. Ook werken zij samen aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving, ofwel datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Hierbij proberen ze ook inwoners te betrekken door informatie te geven en om advies te vragen.

De signalen die ze opvangen, geven ze door aan de gemeente en andere partners. Ze adviseren vervolgens welke acties er nodig zijn in de wijk en hoe deze acties met inwoners uitgevoerd kunnen worden.

Werkplan wijkteams

Elk jaar stellen de wijkteams een werkplan op. In dit werkplan staat waar ze het komende jaar aan willen werken en hoe ze dat doen. In 2021 werken de wijkteams aan afvalpreventie, contact met inwoners en pakken ze signalen over verkeersveiligheid op. 

Officiële aanplakplaatsen in de wijken

In de gemeente Velsen zijn er in 3 woonkernen officiële aanplakplaatsen.Hier is het toegestaan posters te plakken voor het bekend maken van evenementen e.d.