Officiële aanplakplaatsen in IJmuiden-Noord

Het college heeft plekken (borden) aangewezen waar het is toegestaan posters te plakken voor het bekend maken van zaken. De afmeting van de borden is ongeveer 2 x 3 meter. Er zit een blauw frame omheen. In de APV (art. 2.34) is opgenomen dat deze borden niet gebruikt mogen worden voor het aanbrengen van handelsreclame.

Voor IJmuiden-Noord zijn de officiële aanplakplaatsen

 • In de Engelmundusstraat tegen de gevel van de HEMA
 • Op de Planetenweg langs het grasveld naast de Dwarsligger

De regels

 • Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
 • Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
  • een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding, aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
  • met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen.
 • Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing, indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.
 • Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.
 • Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.
 • Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de meningsuitingen en bekendmakingen.
 • De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

Locaties