Actieplan Velsen-Noord

De gemeente werkt samen met woningcorporaties, zorg- en welzijnspartijen, andere maatschappelijke partners en bewoners van Velsen-Noord aan een actieplan Velsen-Noord. Dit plan beschrijft welke acties partijen ondernemen om op korte en lange termijn te werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Velsen-Noord.

In 2022 heeft de gemeente afspraken gemaakt met woningcorporaties om de leefbaarheid in Velsen-Noord te verbeteren.

In 2023 zijn er gesprekken gevoerd met meerdere zorginstanties, woningcorporaties, inwoners van Velsen-Noord en andere belanghebbenden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen welke onderwerpen volgens deze groep aandacht verdienen.

Reageren kon tot 1 maart 2024

Alle informatie die we hebben verzameld sinds 2022, hebben we gebruikt om een concept van het Actieplan Velsen-Noord te schrijven. 

Tot 1 maart 2024 kon u reageren op het actieplan. Vanaf 1 april kan u op samenspelvelsen.nl lezen wat er met deze acties is gebeurd.

Uitvoering actieplan

Vanaf 1 maart 2024 zijn alle reacties verwerkt in het Actieplan Velsen-Noord. Uiterlijk in mei 2024 wordt dit plan aangeboden aan de gemeenteraad. Als de raad het goedkeurt, starten we onmiddellijk met de uitvoering van verschillende onderdelen van het plan.

Meer informatie

Samenspelvelsen.nl: Actieplan Velsen-Noordexterne-link-icoon.