Aanwijzingsborden (te volgen route)

Beschrijving

Ondernemers of organisatoren die een of meer aanwijzingsborden 'te volgen routeborden' willen plaatsen voor bijvoorbeeld een evenement in onze gemeente, dienen hiervoor vergunning aan te vragen.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2019  paragraaf 5, is vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders voor de plaatsing van voorwerpen op, aan of boven de weg.

Aanvragen

In geval van een aanvraag voor een vergunning dient u te melden:

1.       De locatie(s) waar men het bord / de borden wilt plaatsen
2.       De duur van de plaatsing
3.       De omvang van het bord
4.       Het doel

Stuur uw schriftelijke aanvraag voor een vergunning naar:

College van Burgemeester en Wethouders;
Afdeling Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

 

Kosten

U bent legeskosten verschuldigd voor de vergunning. de hoogte van het bedrag verschilt per casus (aantal, duur, enz..)

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.