Aanwijzingsborden (te volgen route)

Beschrijving

Ondernemers of organisatoren die een of meer aanwijzingsborden 'te volgen routeborden' willen plaatsen voor bijvoorbeeld een evenement in onze gemeente, dienen hiervoor vergunning aan te vragen.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Velsen 2024, is vergunning nodig van Burgemeester en Wethouders voor de plaatsing van voorwerpen op, aan of boven de weg.

Aanvragen

In geval van een aanvraag voor een vergunning dient u te melden:

1.       De locatie(s) waar men het bord / de borden wilt plaatsen
2.       De duur van de plaatsing
3.       De omvang van het bord
4.       Het doel

Stuur uw schriftelijke aanvraag voor een vergunning naar:

College van Burgemeester en Wethouders;
Afdeling Vergunningen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Kosten

U bent legeskosten verschuldigd voor de vergunning. de hoogte van het bedrag verschilt per casus (aantal, duur, enz..)

Meer informatie