Aansprakelijk stellen gemeente

Beschrijving

Wanneer u schade heeft geleden en van mening bent dat dit door de gemeente is veroorzaakt, dan kunt u hiervoor de gemeente aansprakelijk stellen (bij een privaatrechtelijke zaak).

Stormschade

Heeft u schade geleden aan eigendommen door storm? Meld uw schade bij uw verzekeraar. Is uw auto allrisk of beperkt casco verzekerd, dan is  stormschade bijna altijd gedekt. Ook de meeste woonhuis- en opstalverzekeringen dekken stormschade.
In het geval van een zware storm (kracht 9 en hoger) is er sprake van overmacht. Dat betekent dat de gemeente in beginsel niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade. Gemeentelijke aansprakelijkheid is alleen aan de orde als de gemeente een verwijt te maken valt.

Melden

Schade melden

 1. Download het schadeaangifteformulierexterne-link-icoon en vul dit volledig in.
 2. Voeg de nodige bewijsstukken en bijlage(n) toe. Bijlagen kunnen zijn: foto's, facturen (origineel), verklaringen van derden of situatieschetsen.
 3. U kunt het formulier met de bewijsstukken en bijlagen per e-mail sturen aan: schademeldingen@velsen.nl of per post versturen aan:

  Gemeente Velsen
  t.a.v. medewerker Verzekeringen
  Antwoordnummer 19
  1970 WB  IJmuiden
  (geen postzegel nodig)

 4. . Persoonlijk afgeven aan de balie van het gemeentehuis  kan ook.